Det var Sandefjords-tankeren MT «Ross Head» som klappet til kai i 1975 med 77.000 tonn råolje fra Ekofisk. Når Bergens Tidende er på besøk nesten 30 år senere, er det Panama-supertankeren «Charles Eddie» som skubbes til kai av fire taubåter. Skipet skal laste 300.000 tonn råolje. Oljen kommer fra feltene Heidrun, Gullfaks og Troll, og har en verdi på anslagsvis 600 millioner kroner. Bestemmelsessted er St. Johns på Newfoundland, Canada.

Kraftige plugger

«Charles Eddie» siger inn mot en av de store råoljekaiene på Mongstad, assistert av verdens største og mest effektive eskortetaubåt, MS «Baut» av Bergen, sammen med tre noe mindre, men kraftige plugger fra oslorederiet Bukser & Berging — samtlige med Bergen som hjemsted.

MS «Baut» er med sine 741 bruttotonn og 9300 hestekrefter (BHK) beregnet til å følge skip inn og ut fra Mongstad til og fra farvannene vest av Fedje, men benyttes også til havneslep av store skip på Mongstad.

Skipper Kjell Thomassen fra Osterøy har full kontroll med «Baut». Besetningen er på fire mann. Foruten kapteinen er det maskinsjef Ingar Kahrs fra Fedje, matros og kokk Ole J. Sævrøy fra Austrheim og lærling Preben Smådal fra Osterøy.

10 mill. tonn råolje årlig

For 30 år siden var råoljekapasiteten ved Mongstad 4,5 millioner tonn. I dag behandler raffinerianlegget 10 millioner tonn, ved siden av råoljen som mellomlagres i utsprengte lagerhaller i fjell, før oljen hentes for videre transport ut i verden.

Informasjonssjef Kåre Ness ved Statoil Mongstad opplyser til Bergens Tidende at største avtaker av Nordsjøoljen fra Mongstad er USA og Canada. Viktige avtakere er også land ved Middelhavet og land så langt borte som Kina.