ARNE COLLIANDER

Årsaken er først og fremst at Stortinget like før sommeren med et pennestrøk fjernet offiserenes oppsigelsesvern, men også den pågående omstillingsprosessen er en rød klut.

— Jeg har aldri opplevd maken til oppstandelse blant medlemmene våre, sier leder Peter A. Moe i Norges Offisersforbund.

I disse dager besøker han medlemmer ved militærleirer over hele landet. Torsdag møtte han nærmere 300 befal på Haakonsvern.

— Møtet var preget av både irritasjon og usikkerhet. Det faller mange vonde ord mot dem som bestemmer hvordan Forsvaret skal se ut, sier han.

I en fersk undersøkelse uttrykker nesten åtte av ti offiserer at de ikke lenger har tillit til forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

— Harmen retter seg også mot forsvarskomiteen og dens leder Marit Nybakk, den øvrige ledelsen i Forsvarsdepartementet og mot forsvarssjef Sigurd Frisvold. Stortingsvedtaket om å fjerne oppsigelsesvernet blir sett på som et massivt angrep mot offisersstanden, sier Peter A. Moe.

Stortingsvedtaket om å fjerne offiserenes oppsigelsesvern ble gitt tilbakevirkende kraft. Det provoserer yrkesbefalet.

Tidligere kunne yrkesoffiserer bare avskjediges gjennom dom i rettsapparatet. Deres oppsigelsesvern var betydelig sterkere enn for andre statsansatte. Nå kan befal med lang fartstid i prinsippet bli oppsagt allerede 2. januar, dagen etter at den nye loven trer i kraft.

Nå forbereder Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon (BFO) rettssak mot Stortinget eller Staten for å få opphevet vedtaket.

— Vi mener Stortinget har brutt Grunnloven. Dette synet får vi støtte for i en juridisk betenkning utført av LO, sier forbundslederen i NOF.

I Grunnloven står det at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft. Det er denne bestemmelsen offiserene vil slå ring rundt ved å gå til sak mot Stortinget.

Stevningen kan bli levert i løpet av oktober.