Mannen ble promte stoppet av politiet som forklarte ham litt om hvilke regler som gjelder for kjøring når det er mørkt. I tillegg måtte han grave dypt i lommeboken for å betale for sin brøde.