– Kunnskapsløftet gir oss ansvar for egen læring, men det får da finnes grenser. Det sier en elev ved Sandsli videregående skole. Hun er frustrert over at de ikke har fått undervisning i verken norsk eller religion på lenge. Lærerne i fagene er slått ut av influensa.

Umodne elever

Ved skolestart blir det ført fravær, og deretter er elevene overlatt til seg selv i fagene det gjelder. Meningen er at de skal ha selvstudium. Det fungerer dårlig, skal vi tro eleven. Hun forteller at flere av medelevene hennes ikke makter dette ansvaret, og ikke forstår at manglende arbeidsinnsats kun går ut over dem selv.

Rektor Margrete Fredhøi er overrasket over at elevene ikke klarer å ta ansvar for egen læring.

– Om et halvt år er disse elevene studenter, og nå burde de ha lært seg gode studievaner. Dessverre er mange tydeligvis for umodne til dette. Det er en prekær situasjon at vi ikke har lærere tilgjengelig, men vi kan ikke trylle.

Hun forsikrer at det ikke er økonomiske eller politiske motiver bak lærermangelen, men rett og slett at de ikke får tak i vikarer.

Kort forberedelsestid

Tredjeklassingene har heldagsprøve i norsk førstkommende fredag, og avsluttende eksamen etter tolv års skolegang i slutten av mai.

Til heldagsprøven pleier elevene å få 3-4 ukers forberedelsestid, med beskjed om hvilket pensum som er aktuelt. Denne beskjeden fikk de først i dag, noe som medfører at elevene ikke har fått gått ordentlig gjennom lærestoffet.

– Det er en grunn til at lærerne vanligvis er der. Vi står mye dårligere forberedt faglig nå enn hva vi ville gjort med lærer, sier en elev ved skolen.

Sigurdsøn, Bjørn