• Å være uten lærer et par timer inni mellom er greit, men når det blir såpass mye er det ille, sier Aleksander Lambrechts Solberg,

Han er leder i Elevorganisasjonen i Hordaland. De har kartlagt hvor mange timer elevene på fylkets videregående skoler må klare seg uten lærer. Resultatet var nedslående.

Se BTV-innslag!

  • I klassen med høyest lærerfravær var elevene 23 timer uten lærer i løpet av ti dager. Det er fravær på 38 prosent, eller mer enn hver tredje time.
  • På de neste to plassene fulgte to klasser med henholdsvis 21 og 18 timer uten lærer i løpet av to uker.
  • I gjennomsnitt var elevene 5,25 skoletimer sin egentlige lærer. I kun 30 prosent av tiden (3,67 timer) fikk de vikar.

— Dette er ille

— Jeg er skuffet og selvfølgelig veldig misfornøyd med resultatet. Dette hadde jeg ikke regnet med, sier Lambrechts Solberg.

Han forteller om flere tilfeller hvor skolene velger å sende inn en fra administrasjonen for å føre fravær i klassen, for deretter å overlate elevene til seg selv.

Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte for de videregående skolene i Hordaland, Anita Rose Bakke, roser Elevorganisasjonen for å få tall på bordet. Resultatet overrasker ikke.

— Dette stemmer godt overens med tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer. Summerer man opp lærernes fravær på grunn av kursing og sykdom, blir det slik at elevene får et mangelfullt undervisningsopplegg. Slik kan vi ikke ha det, sier Bakke.

Hun gir uttrykk for sterk bekymring over situasjonen og viser til at det dreier seg om elever i alderen 16-19 år.

— Dette er ikke voksne studenter. Det er klart at de ikke skal sitte mye alene.

- Rammer de svakeste

Rose Bakke tror fraværet av lærere først og fremst går ut over de svakeste elevene.

— Når ingen passer på dem og de ikke får hjelp, gir de opp. Da stikker de heller til byen, sier hun.

— Det er ikke alle som har den selvdisiplinen som kreves til mye selvstudier og selvstendig oppgaveløsning, supplerer Lambrechts Solberg.

Han mener fraværet også rammer de skoleflinke og arbeidsomme så lenge de ikke får veiledning og bistand.

Men problemet er egentlig enda større enn det som kommer frem i Elevorganisasjonens undersøkelse, hevder Utdanningsforbundet.

Dekker over

Anita Rose Bakke mener at hennes medlemmer ofte dekker over problemet ved å unnlate å gå på kurs og heller bli værende på skolen for å unngå at elevene blir sittende igjen alene.

— Eller de stiller bare på halve kurset nettopp fordi de vet at elevene blir sittende alene igjen på skolen uten vikar, sier Bakke.

— Hvis det er slik at lærere lar være å ta kurs og etterutdanning er jo situasjonen egentlig enda verre, sier Aleksander Lambrechts Solberg, og viser til at skolereformen «Kunnskapsløftet» krever at lærerne skal gjennom en rekke kurs.

I tillegg skal fylkets lærere skoleres i bruk av IKT-verktøy.

— Om det er den enkelte skolens eller fylkeskommunen som har skylden vet jeg ikke, men det er et eller annet som ikke er riktig. Eneste løsning på problemet er å få inn flere vikarer.

Ledelsen i fylkeskommunens opplæringsavdeling var ikke tilgjengelige for kommentar overfor BT i går.