— Vi har ikke noe hast med å få koblet av maskinene, men vi føler at det ikke gagner noen å trekke dette ut lenge. Siden midten av november har vår konklusjon vært at alt håp om bedring er ute, sier fungerende direktør ved Haukeland Universitetssykehus, Stener Kvinnsland.

Forferdelig dilemma

Det er flere uker siden de behandlende legene ved Haukeland sykehus ga opp håpet om å redde Kristina tilbake til et etisk sett levelig liv.

I kjennelsen Bergen tingrett i går ettermiddag kom til, går det frem at den formelle konklusjonen ble tatt 17. november. Men lenge før dette hadde legene gitt opp.

— Vi har vært i et forferdelig dilemma. Det er vår plikt å ha pasientens beste i tankene, samtidig må vi ta hensyn til pårørende. Vi har prøvd å snakke oss frem til en felles forståelse. Når vi ikke har klart det er det pasienten vi må sette fremst, sier Stener Kvinnsland.

Legene har konkludert med at den lille jenten aldri vil bli frisk nok til å puste eller svelge selv, hun vil ikke kunne lagre sanseinntrykk eller høre og se. Hun får stadige krampeanfall og det er ventet at hun bare blir dårligere.

— Er det ikke håp så lenge det er liv?

— Det er selvsagt alltid utgangspunktet vårt, sier Kvinnsland.

Sykehuset er ikke fritatt fra taushetsplikten og kan derfor ikke si mer om Kristinas tilstand enn det som kan leses i kjennelsen.

— Vi har lett i alle retninger og sett på ulike alternativer, men så kommer en til en situasjon der en ser at det ikke er mer å gjøre. Sykehuset gjør alt vi kan når det er til gagn for pasientene, men vi kan ikke drive med nytteløs behandling, sier Kvinnsland.

Vil la henne dø

De etiske sidene ved tilstanden til Kristina er blitt diskutert på høyt nivå og også i etikkutvalget på sykehuset. Kvinnsland avviser at det vil være aktiv dødshjelp å la Kristina dø.

— Vi avslutter ikke en behandling, men tar bort et hjelpemiddel hun trenger for å opprettholde en funksjon. En livsviktig funksjon.

Kvinnsland innser at avgjørelsen kan skape debatt.

— I mine 30 år som lege har jeg aldri vært borti en vanskeligere sak. Men jeg er ikke tvil om at vi har tatt den riktige avgjørelsen.