Det er en solfull ettermiddag, en av de dagene ungdommer som regel gjør andre ting enn å være på skolen. Men i skolegården på Kirkevoll ungdomsskole i Fana har et tjuetall tiendeklassinger møtt opp for å snakke med BT.

— Fortell om engelsktentamen vi hadde før påske, sier en.

— Fortell om de ufaglærte vikarene, sier en annen.

— Ikke glem alle dem som går på butikken istedenfor å være i timen, fordi det ikke er noen vits i å være der, sier en tredje.

Elevenes talsmann, elevrådsleder og tiendeklassing Aksel Heitman Olsen, rekker nesten ikke å snakke. Forslagene til hva han skal si til avisen hagler fra klassekameratene.

— Vi er desperate. Skolen overser oss, sier Olsen.

Eksamen i dag

Elverådslederen sier det begynte i slutten av mars. Da ble den faste engelsk- og norsklæreren for klasse 10a og 10b syk.

— Siden da har vi hatt rundt ti forskjellige vikarer i de to fagene. Alt fra lærere i kunst- og håndverk til rektor selv. Mange av vikarene vet ingenting om det de underviser i, sier Olsen.

I den siste tiden har tiendeklassingene hatt flere prøveeksamener. Elevrådslederen sier de fleste har gått ned en eller to karakterer siden jul.

— De andre klassene har fått igjen tentamen for lenge siden. Vi aner ikke hvor vi står før eksamen, sier Olsen.

De har tidligere prøvd å ta opp saken med skolen.

— Også andre lærere har engasjert seg i dette. Men vi blir ikke hørt, sier Olsen.

I dag har elevene eksamen i engelsk.

- Karakterene består

Rektor Jan Kristian Hetterud ved Kirkevoll skole bekrefter at de ikke har klart å skaffe en kvalifisert vikar til elevene.

— Derfor har lærere i andre fag og noen fra ledelsen undervist i norsk og engelsk. Tentamen fikk elevene tilbake mandag, og da kom også læreren deres tilbake. Hvor mange forskjellige vikarer elevene har hatt, vet jeg ikke.

Hetterud går med på at situasjonen ikke har vært optimal for elevene, men mener vikarlærerne har vært kvalifiserte. Han sier situasjonen er et enkelttilfelle ved skolen.

Elevene i skolegården sier de er glade i skolen sin.

— Det er først nå mot slutten det har skåret seg. Det er administrasjonen som burde ordne opp i dette. Dette er ikke vikarene eller læreren vår som er sykmeldt sin feil, sier Olsen.

BEKYMRET: Tiendeklassingene ved Kirkevoll ungdomsskole i Fana er redd situasjonen skal gå ut over karakterene. I dag har de eksamen i engelsk.
Deisz, Ørjan