• Ved å påberope seg foreldelse fraskriver kommunen seg et ansvar for disse overgrepene, sier advokat Stig Åkenes Johnsen.

— Vi har dokumentert en lang rekke forhold av graverende karakter. Både ansatte og beboere har bekreftet overgrep. I forbindelse med billighetserstatningen som ble gitt, har statens egen fagavdeling beskrevet dette som omsorgssvikt. Kommunen har ikke bestridt disse forholdene.

— Jeg mener det er et moralsk spørsmål om man skal påberope seg foreldelse. Her er små barn påført skade mens de var under kommunens omsorg uten muligheter til å forsvare seg. Foreldelse er å fraskrive seg ansvar. Jeg mener det er moralsk uriktig å gjøre det i en så alvorlig sak.

Han mener forliket som ble inngått i fjor i en tilsvarende sak, gir grunnlag for forlik også i de to nye sakene.

— Også der påberopte kommunen seg foreldelse, men så inngikk man en avtale likevel.

— Går dere til søksmål mot kommunen?

— Det må jeg ta opp med mine klienter og så får de foreta en vurdering. Jeg regner med at de kommer til å bli skuffet og bitre over at kommunen på denne måten løper fra sitt ansvar.