I annonsen for prestestillingen med tjenestested i Lavik og Bjordal/Ortnevik i Sogn og Fjordane, heter det at opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved ansettelse.

Biskop Ole D. Hagesæther understreker overfor avisa Firda at dette er helt bevisst.

– Homofile som lever i partnerskap, blir ikke ansatt i Bjørgvin, sier Hagesæther til avisen.

Vanlig setning

Han opplyser at dette er en setning som er med i prestestillingsutlysninger de fleste steder i landet. Kirkemøtet fastslo i 1997 at prester som lever i partnerskap ikke skal kunne ha vigslede stillinger i kirken.

– Når vi bruker denne setningen om at søkerne må være forberedt på å fortelle om samlivsform, er det juridisk vanntett, sier biskopen.

Han understreker at trossamfunn på enkelte områder som dette, har en særstilling i norsk lov.

– Diskriminering

Geir Bjarte Hjetland i Rød Valgallianse reagerer imidlertid kraftig på praksisen.

– Vi lever i en tid der det ikke er grunnlag for å diskriminere ulike samlivsformer, og jeg reagerer sterkt på at den norske kirken har lov til å gjøre noe sånt, sier Hjetland til avisen.

Han mener prestens legning er uvesentlig for den jobben han eller hun skal gjøre. Med en slik holdning vil kirken fjerne seg mer og mer fra ønsket om å være en folkekirke, mener han.

NORMALT: Biskop Ole G. Hagesæther sier slike stillingsanonnser for prester blir brukt de fleste steder i landet.