Dermed er flere av teoriene rundt flyulykken tirsdag i ferd med å bli avvist. Mye tyder på at politiet og Havarikommisjonen har en klar formening om hva som er sannsynlige årsaker til ulykken.

Avhør av øyenvitner og overlevende er en viktig informasjonskilde. I går var ni av tolv overlevende avhørt.

Kraftig venstresving

En av dem er den 21 år gamle flyvertinnen Maibritt Magnussen. Hun har også fortalt om ulykken i et intervju med den færøyske radioen Útvarpiðun.

— Flyet satte seg på bakken som det gjør normalt, og flapsene på vingene kom ut før flyet var på bakken, forteller Magnussen.

Flaps på vingen er en viktig del av bremsesystemet til flytypen BAe 146. De skal presse flyet ned i bakken slik av bremsene på hjulene blir mer effektive. I september måtte et søsterfly av ulykkesflyet sikkerhetslande på Flesland etter problemer med flapsen. Ifølge Magnussen var det ikke tilfellet tirsdag.

— Flyet bremset hardt etter landing, men ellers virket alt normalt, sier hun.

I intervjuet forteller hun at flyet svingte kraftig fra høyre til venstre på rullebanen. I det hun tenkte at «dette er ikke normalt», styrtet alt sammen.

Landet rett sted

En annen teori har vært at flyet landet for langt ut på rullebanen. Etter å ha foretatt vitneavhør, tror ikke politiet det var tilfelle.

— Vi har en klar oppfatning av hvor flyet gikk ned. Det er ikke noe som indikerer at årsaken i seg selv er at flyet landet for langt ute, sier politioverbetjent Odd Harald Hovland ved Stord lensmannskontor. Han er etterforskningsleder for politiet etter ulykken.

— Hva med bremsene? At flyet svingte til venstre kan kanskje tyde på at bremsen på høyre side sviktet?

— Det kan jeg ikke utelukke. Vi har en bred etterforskning. Men la meg bare si at bremsene ikke er en så veldig varm potet, det heller, svarer Hovland.

Ingen punktering

Undersøkelsesleder Birger Andreas Bull i Havarikommisjonen avviste i går en tredje teori om ulykken, nemlig at flyet punkterte under landing.

Bull fastslår at ingen av hjulene på flyet har punktert. Gummifragmenter som ble funnet på rullebanen, er rester som kan settes av når hjulene tar bakken under landing.

— Kommisjonen har gjort en god del funn som gjør at enkelte årsakssammenhenger blir mer sannsynlige enn andre. Men jeg ønsker ikke å gå inn i disse teoriene, sier Bull.

En av mulighetene som ikke er avvist, er at flyet holdt for høy fart før landing. Et BAe 146 kan fly helt ned i 170 km/t, og ved landing på kortbaner er det viktig at farten avpasses vekten av flyet.

Både taleregistratoren og ferdskriveren ble så skadd under brannen at det er uvisst om det kan hentes ut informasjon fra de svarte boksene. Taleregistratoren er sendt til Florida for nye undersøkelser etter at britiske eksperter ga opp.

— Vi vil tidligst om en uke få svar på om det er mulig å få informasjon fra boksene, sier Bull.

Etterforskningen vil bli tatt opp igjen mandag. Havarikommisjonens folk avsluttet i går arbeidet på Sørstokken, og vil få fraktet vrakdeler til sitt hovedkvarter på Kjeller.