Den tidligere straffedømte utelivstoppen må nå sone 45 dager i fengsel.

34-åringen ble involvert da en kvinnelig servitør fortalte om en ubehagelig gjest.

Gjesten skal ha kommet med en henvisning til kvinnens kjole og filmen ”Siderhusreglene”. Kvinnen tolket dette som en trussel om voldtekt.

«Koste han dyrt»

Dagen etter fortalte kvinnen historien til 34-åringen, som straks tok affære. En oktobernatt i fjor trappet han opp hjemme hos gjesten. Han truet med å «knuse seg inn» og fortelle alle naboene om hendelsen på nattklubben, hvis han ikke åpnet døren.

Da gjesten nektet, sa utelivskongen at det kom til å «koste han dyrt». 34-åringen forlangte 12.000 kroner i kompensasjon for at servitøren måtte sykmeldes som følge av voldtektstruslene.

Pengene skulle leveres neste dag, sammen med en skriftlig unnskyldning. Utover natten sendte utpresseren flere tekstmeldinger for å minne mannen om avtalen.

— Jeg skal finne deg

Men i stedet for å levere pengene, gikk mannen rett til politiet og anmeldte forholdet. Han ble utstyrt med voldsalarm og kjørt hjem i politibil.

Siden pengene ikke kom, sendte 34-åringen en ny tekstmelding:

«Det du har gjort er så ekkelt og uakseptabelt at du burde forstå bedre enn å oppføre deg som en struts. Å stikke hodet i sanden er ingen løsning. Jeg blir bare irritert og det var ikke nødvendig (...) Nå må jeg finne deg slik at vi kan enes om en ny løsning».

Truende atferd

34-åringen erkjente ikke straffeskyld i retten. Retten har slått fast at oppførselen hans var truende, og at tekstmeldingene inneholdt tvangselement.

34-åringen hadde verken eierinteresser på nattklubben eller arbeidsgiveransvar overfor servitøren, og retten avviser mannens krav om 12.000 kroner.

I straffeskjerpende retning ble det lagt vekt på at metodene som ble brukt under utpressingen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Retten reagerer også strengt på «det forsøk på privat rettshåndheving som tiltalte har utvist».

Forsvareren til den domfelte, advokat John Christian Elden, sier til Bergensavisen at dommen vil bli anket.