Fredagskveldens rabaldermøte i Bergen SV innholdt uvanlig mye lokalpolitisk drama. Til slutt sto Amir Payan igjen som taperen, felt av partikontorets tolkning av vedtekter.

Da han innså at han ikke kunne vinne slaget, valgte Payan å gå fra møtet i protest. Han ble fulgt av rundt 25 av sine støttespillere. Utenfor slo flere titall andre som ikke hadde sluppet inn på møtet – i hovedsak kurdere som hadde meldt seg inn dagen før for å støtte Payan.

— Dette er en dramatisk situasjon. Jeg har aldri opplevd noe slikt før. Bergen SV har ført oss bak lyset. Jeg kan ikke akseptere at så mange SV-sympatisører ikke får delta på årsmøtet, sier Payan.

— Hva betyr dette for ditt medlemsskap i SV?

— Det har jeg ikke tenkt over. Jeg er for nedbrutt til å klare å ta stilling til det, Men SV er fortsatt partiet i mitt hjerte.

Forbudt liste Dramaet begynte allerede timer i forkant av møtet, da SV sentralt gjorde det klart at partiet ikke godtok de 84 nye medlemmene som ble meldt inn i Bergen SV i to bolker torsdag.

Partikontoret mente at disse ikke kunne godkjennes som medlemmer, fordi innmeldingen hadde blitt gjort kollektivt. I SVs partivedtekter heter det at det kun skal være individuelt medlemsskap.

— Vi må forholde oss til vedtektene. Medlemskap kan bare tegnes individuelt, sier partisekretær i SV, Silje Skei Tveitdal.

Hun ringte i går rundt til enkelte av de nyinnmeldte, og opplevde at flere av dem ikke visste at de var medlem av SV.

Beslutningen skapte sinne blant mange i køen for å registrere seg før møtet. En etter en ble fremmøtte avvist fordi de sto på den forbudte listen. Sekretariatet strevde med å forklare dette, og måtte ta i bruk både tysk, engelsk og to innleide tolker som snakket kurdisk og arabisk.

— Jeg har vært medlem i SV siden 2008. I fjor kunne vi betale kontingenten i døren. Nå må jeg stå utenfor fordi de behandler oss på denne måten, raste Matiullah Mohammadi, en av mange som ikke slapp inn.

- Aldri mer SV Både Payan og hans stottespiller Peter Pareliussen hevder at de hadde levert nyinnmeldingene akkurat som avtalt med partikontoret.

— De vi vervet betalte oss i kontanter, så satte vi pengene inn på partikontoen. Jeg har kvittering fra alle 84, sier Pareliussen.

Han mener det er uheldig for SV at folk med minoritetsbakgrunn nå føler seg ekskludert fra partiet. En av dem er Kamal Karim, en kurder som har bodd 11 år i Norge.

— Jeg stemmer aldri mer SV. Jeg tror ikke noen utlendinger vil stemme SV lenger, sier han før han går fra Rådhuset.

Blant dem som slapp inn og ikke hadde gått i protest, ble det stort flertall for styrets forslag å «trekke tilbake den tilliten Amir Payan fikk på årsmøtet i 2009». 88 stemte for forslaget, mens to stemte imot og to stemte blankt.

- Forferdelig vanskelig Flere tok ordet for å fortelle at det var en vanskelig sak, men at Payan hadde seg selv å takke. Også flere innvandrere støttet styrets forslag.

— Dette har vært en forferdelig vanskelig avgjørelse, men styret har tvilt seg frem til at det måtte gjøres, sa organisatorisk nestleder Torunn Olsnes.

— Det er så enkelt som at Payan setter seg selv over partiet, mente Tor Lædre.

Hva synes du om SV-bråket? Si din mening!