Det sier nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin oppgitt.

— Det er mange gode sider ved norsk skole, men i et land som er så rikt som Norge, kan vi ikke ha det slik at barn som har behov for spesialundervisning ikke får det, og at deres foreldre må gjennom et byråkrati som knekker dem, sier Aahlin, og henviser til BTs reportasje om spesialundervisning mandag.

Der fortalte blant annet foreldre om tungt strev for å få hjelp.

— Dette er det mange foreldre som kjenner seg igjen i, poengterer han.

BT avdekket at tilsynsrapporter fra alle landets fylkesmenn viser at mange kommuner bryter loven og ikke har kontroll med om elever får hjelpen de har rett på. Aahlin fremholder at også tidligere tilsynsrapporter og en rapport fra Riksrevisjonen har avslørt svikt.