Etter at bt.no skrev om Espen Haugs (18) som mistet skoleplassen på grunn av sykdom ved eksamen, innrømmer Utdanningsdirektoratet (Udir) at regelverket er modent for oppdatering.

Trude Riple ved inntakskontoret i Hordaland fylkeskommune forteller at Udir har vært orientert om at gyldig fravær ved eksamen gir verdien 0 i poengberegningen. Denne praksisen førte til at Espen mistet skoleplassen.

- Regelverket er uklart

Udir medgir nå at regelverket gir grobunn for misforståelser.

 Vi kan ikke se at regelverket gir rom for noen annen tolkning.
 Trude Riple, inntakskontoret ved Hordaland fylkeskommune

- Bestemmelsen i forskriften er uklar. Det kan hende at den ikke tar tilstrekkelig hensyn til denne type saker, sier Cathrine Børnes,Avdelingsdirektør for juridisk avdeling ved Udir.

Hun forteller at hun ikke har vært oppmerksom på problemet før bt.no skrev om saken, og at hun heller ikke er kjent med lignende tilfeller. Nå sier hun at Udir vil se på regelverket for å sikre at elevene blir behandlet rettferdig.

- Vi har forståelse for at inntakskontorene kan ha ulik praksis her. Et uklart regelverk kan ha bidratt til dette, sier hun til bt.no.

Sykdom = skulk

Espen Haugs fikk altså i utgangspunktet ikke forsette i automasjon-klassen ved Sotra videregåande skule, etter at han var syk med legeerklæring på eksamen i samfunnsfag.

Han fikk koden «IM» (ikke møtt) på kompetansebeviset sitt, og poengberegningssystemet tar ikke hensyn til om fraværet er gyldig eller ikke. Karakteren settes uansett til null i faget, og regnes med i karaktersnittet.

Dermed sidestilles i praksis sykdom med skulk.

- Vi har ikke noe valg

- I poengberegningen til VIGO, datasystemet vi bruker ved inntak, kan vi ikke beregne en poengsum ut fra en bokstav. Vi trenger et tall, og det står ikke noe i regelverket om hva det tallet skal være. Dermed gir koden «IM» på kompetansebeviset verdien null i poengberegningen, uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke, sier Trude Riple.

I tillegg til å jobbe ved inntakskontoret i Hordaland fylkeskommune, er hun med i driftsorganisasjonen til VIGO. Riple mener det slår uheldig ut for søker at ikke dokumentert gyldig fravær og dokumentert gyldig fravær likestilles i poengberegningen. 

- I og med at det i regleverket står at det skal føres IM ved ikke møtt til eksamen, samme hva grunnen er, må vi gi samme tallverdi i poengberegningen uansett om det er skulk eller sykdom med legeerklæring som er grunnen. Vi kan ikke se at regelverket gir rom for noen annen tolkning, sier hun.

Riple håper det snart kommer en avklaring fra Utdanningsdirektoratet.

- Det er vel gjerne derfor de nå vil få endret regelverket, fordi de også ser at dette er urimelig, sier Riple.

Klaget til Fylkesmannen

Udir vil ikke kritisere inntakskontoret for deres tolkning av regelverket.

- Jeg vil ikke si her at inntakskontoret har gjort noe galt, for bestemmelsen er ikke så lett å forstå. Det står i forskriften at det blir gitt poeng for standpunkt og eventuelle eksamenskarakterer, det er en vanskelig bestemmelse å forholde seg til, sier hun.

Nå jobber Udir med et svar til Fylkesmannen, som ba dem gjøre rede for tolkningen av regelverket etter å ha mottatt klage fra Lillian Haugs, moren til Espen.

- Svaret kommer nok i oktober, vi har litt å gå igjennom her. Først dreier det seg om en ren tolkning av forskriften, og så vil vi gå gjennom forarbeidene til bestemmelsen. Men forskriften er nå veldig gammel, og den har vært uendret ganske lenge, sier hun.

- Konge

Mannen som fikk Utdanningsdirektoratet til å snu, sier han er glad for at problemet blir tatt på alvor.

- Det synes jeg er konge! Men det burde jo ha skjedd lenge før, sier Espen Haugs.

Han setter pris på at rektor tok grep der myndighetene feilet, og at han fikk fortsette i automasjon-klassen. Per Morken, rektor ved Sotra videregåande skule, utvidet nemlig klassen for at Espen skulle få plass.

- Hadde jeg vært på allmennfag nå, hadde jeg kjedet meg i hjel. Det er ikke noe for meg, det er her jeg vil være, sier Espen.

Hva synes du om at regelverket sidestiller sykdom med skulk på eksamen? Si din mening under!