— Hvis vi ikke får mer penger er det ikke mulig for oss å drive skikkelig undervisning. Det må vi oppfatte som et statlig signal om at man ikke ønsker kvalifiserte musikklærere i skolen, sier leder ved Musikkseksjonen ved Høgskolen i Bergen, Aslaug Furholt.

Høyskolene har beregnet at det koster ca 120.000 kroner i året å utdanne en musikklærer. Det er mer enn dobbelt så mye som det skolene får dekket fra staten. I en ny finansieringsmodell fra departementet blir musikklinjene tilgodesett med bare 36.000 per år. Høyskolene ønsker at staten skal øke denne satsen til 72.000 kr.

Teorifag?

— Alternativet til å legge ned musikklinjen er å gjøre faget til et rent teorifag. Det koster mye mindre, men er jo ganske meningsløst. Musikkfaget handler om å spille, synge og danse. Det kan man ikke lese seg til. Nå har vi i snart 30 år drevet en god undervisning, med fornøyde studenter. Det er tragisk hvis vi ikke kan få den beskjedne ekstra summen som trengs for at vi skal kunne fortsette, sier Furholt.

— Hvorfor er musikklinjen så mye dyrere enn andre linjer? - Det skyldes at en god utdanning av en musikklærer må være basert på individuell oppfølging eller gruppeundervisning. Det betyr at vi trenger flere lærertimer per student. Dessuten koster det å vedlikeholde en park av dyre instrumenter. Fordi vi har strukket oss langt for å beholde undervisningstilbudet, har vi tatt penger fra andre linjer for å vedlikeholde musikklærerutdanningen. Det kan vi ikke fortsette med.

Beskjeden sum

Furholt poengterer at det er en beskjeden sum det bes om:

— 1,5 millioner er «peanuts» i statsbudsjettsammenheng. Undervisningsminister Kristin Clemet lovet nylig 20 millioner kroner ekstra til å forbedre undervisningen i matte og norsk. Det er jo bra. Men samtidig vet vi at musikkfaget er en stor trivselsfaktor i skolen. God musikkundervisning gjør elevene bedre også i andre fag. På lengre sikt vil det bety en tragisk utarming av innholdet i skolen hvis vi blir nødt til å slutte å utdanne gode musikklærere, sier Furholt. Det er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Bergen som tilbyr 4-årig allmennlærerutdanning i musikk. De to skolene har utdannet musikklærere i 30 år. Hvert årskull i Bergen er på 30 studenter. I tillegg kommer årskurs og mellom- og hovedfagsstudenter.