• Hvis det er sånn kommunen vil ha det, så trekker vi oss, sier en av de private utbyggerne i strøket.

Odd Fondevik er eiendomssjef i FAV-gruppen, som har flere eiendommer i Wergeland vest. FAV har gått sammen med Ole Jan Strønen og firmaet Boetablering for å utarbeide en plan for området.

Han mener at kommunen nå prøver å tre sine planer ned over de private utbyggerne, som så må ta kampen opp med naboer og de berørte.

— Det de har gjort er ikke gjennomtenkt. Da får de ta opp kampen for å få dette vedtatt, sier han.

— Men dere har jo store planer om utbygging i området. Vil ikke dette forslaget kunne gi dere gode muligheter til å bygge høyt og tett?

— Jo, men vi må se litt helhetlig på dette. Strønen vil for eksempel miste sine eiendommer. Vi ønsker tilkjørsel på eksisterende veier, og skal ikke røre ett hus, unntatt de vi selv eier, sier Fondevik.

Han sier at deres planer innebærer bebyggelse langs hovedveien, med butikker i første etasje og leiligheter i de øvre etasjene. Den indre delen av boligområdet vil ikke bli berørt.