Bergens Tidende skrev i går om det tidligere aldershjemmet i Bispengsgaten, der det har bodd folk ulovlig i månedsvis. Etter at BT tok kontakt, bestemte byggesaksseksjonen seg for å foreta tilsyn på eiendommen.

— Jeg konstaterte at det er tatt i bruk flere leiligheter enn det er gitt tillatelse til, forteller overingeniør Rune Birkeland, som foretok tilsynet.

I tillegg til leiligheter som var tydelig tatt i bruk, var flere under innflytting.

— Vi kan ikke nekte folk å sette møbler inn i en leilighet, men det er ikke lov å ta leiligheten i bruk, sier Birkeland.

Han sier at seks eller syv leiligheter var i bruk eller under innflytting. Nå vil kommunen sende brev til ansvarlig søker Turid Elin Riisnes, med kopi til utbygger Binh Thanh Tran. Der vil det trolig bli varslet om bøtelegging.

— Etter plan- og bygningsloven kan vi ilegge tvangsmulkt inntil forholdet er i orden. Det vurderer vi å gjøre i dette tilfellet, sier Birkeland.

Han anslår mulktens størrelse til noen hundre kroner per dag inntil beboerne er flyttet ut eller det er gitt brukstillatelse.