Det blir anslått at så mange som 350.000 arbeidstakere kan være utbrent. Problemet er at utbrenthet ikke eksisterer i medisinske diagnose-registre.

Bryr seg ikke

— Hvis du kommer til legen og sier at du er utbrent og trenger en sykemelding, må vi kunne sette navn på det. Diagnosen settes ut ifra de symptomene og plagene pasienten har, forklarer spesialist i allmennmedisin, Harald Børve.

Personer som er utbrent kan ha symptomer som minner om depresjon, slite med stiv nakke eller høye skuldrer. Resultatet kan bli en diagnose knyttet til en psykisk lidelse eller en muskel- og skjelettlidelse.

Nektes forsikring

På lang sikt kan en slik diagnose få alvorlige konsekvenser. I verste fall kan pasienten bli nektet å tegne forsikring, for eksempel mot uførhet. Det får Bergens Tidende bekreftet hos forsikringsselskapenes nemnd for helsebedømmelse.

— Dersom man har hatt gjentatte eller langvarige sykemeldinger siste tre år, eller hatt psykiske lidelser i kombinasjon med muskel- og skjelettsykdommer har man ikke rett til å tegne forsikring mot uførhet, bekrefter aktuar Øivind Bull.

— Mange utbrente havner nok i denne kategorien, legger han til.

Bull er daglig leder i nemnden for helsebedømmelse. Nemnden er et fellesorgan for forsikringsselskapene, og vurderer helserisiko knyttet til forsikring av økonomiske følger ved død og uførhet.

Pasienter som har en rekke andre alvorlige lidelser, som for eksempel hiv, kreft, diabetes, hjerte- eller nyresvikt kan også få problemer med å tegne forsikring for død, uførhet eller sykdom. Det samme gjelder personer som har forsøkt å ta sitt eget liv.

Må gi fullmakt

Noen vil bli nektet å tegne forsikring. Andre må betale en høyere premie. Dette regnes ut på bakgrunn av egenerklæring forsikringskunden fyller ut.

På et standardskjema må kunden svare på 22 spørsmål om egen helse. Disse omhandler alt fra sykemeldinger, til antall sykehusinnleggelser siste ti år, høyde og vekt, alkoholforbruk og bruk av beroligende midler som sovetabletter. I tillegg gir kunden forsikringsselskapet fullmakt til å innhente inntil ti år gamle opplysninger fra lege og trygdekontor.

I egenerklæringer heter det at kunden gir selskapet "fullmakt til å innhente de opplysninger som for selskapet anses nødvendige og relevante for å vurdere min forsikringssøknad".

Allmennpraktiserende lege Harald Børve tror ikke forsikringskundene alltid tenker over hva dette innebærer.

— Jeg har flere pasienter som ikke har fått forsikring på grunn av sine sykdommer, sier han.

Forsikringskunden kan ikke velge hvorvidt de vil gi selskapet rett til å innhente denne informasjonen.

— Hvis kunden nekter vil det oppfattes som at vedkommende forsøker å skjule noe, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Felles register

Har du først fått avslag hos ett selskap, er det små sjanser for at du kan kjøpe livsforsikring hos konkurrenten. I Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) registreres nemlig kunder som får forsikring på spesielle vilkår, eller avslag på sin forsikringssøknad.

— Hvert selskap gjør sine egne vurderinger, men har du først fått avslag hos et selskap vil det sannsynligvis skje hos de andre og, sier informasjonssjef Haakonsen i FNH.

Rådet fra både allmennlegen og forsikringsbransjen er forholdsvis enkelt: Tegn forsikring før du blir syk!

— Det høres banalt ut, men det er lurt å tegne forsikring mens man er frisk. Er man først blitt syk, kan det være for sent, påpeker allmennlege Børve.