• Blant foreldrene er utålmodigheten merkbar, sier Jon Reidar Nilsen, foreldrerepresentant i Pandus barnehage.

PRIS: 4125, INGEN REDUKSJON. Barnehageeier Gunn Berit Buck liker dårlig at Pandus barnehage fortsatt troner som byens dyreste.

Prisen har stått uforandret de siste seks årene — og det gjør den fortsatt - to måneder etter den siste økningen i statstilskudd.

— Vi ønsker å redusere foreldrebetalingen, men pr. dags dato har vi fortsatt ikke helt på det rene hva vi egentlig vil få i støtte. Det er vanskelig å orientere seg i alle de ulike tilskuddsordningene, er forklaringen Buck gir Bergens Tidende.

— Hvordan er søkertallene med slike priser?

— Vi har alltid ventelister. Jeg mener det skyldes av vi er en bra barnehage, noe som ryktes både i nabolaget og blant familie og naboer til brukerne våre, sier Buck.

— Jeg er kjempefornøyd med barnehagen, men skulle jo ønske vi så noe til de priskuttene vi hører så mye, sier foreldrepresentant Solveig Lindtveit Fossum.

Både hun og Jon Reidar Nilsen registerer en viss utålmodighet blant foreldrene. Bare denne uken er priskutt tema på to ulike møter i Pandus barnehage.

— Onsdag møter vi barnehageeierne. Da regner vi med å få en skikkelig orientering, sier Nilsen.

PRIS: 3300, INGEN REDUKSJON. Furuholtet barnehage, eid av Norsk Hydro, er blant de som skåret dobbelt opp 1. august. Økt støtte fra staten og nytt tilskudd fra kommunen. Likevel står satsene på stedet hvil.

Styrer Lisbet Knudsen forsvarer det med at barnehagen i alle år har gått med underskudd, som Hydro har dekket. Selv med økt støtte må bedriften bidra med sitt.

— Vi har en langsiktig nedtrappingsplan og regner med å redusere prisen til 3000 fra årsskiftet. Fra 1. mai skal vi være nede på maksprisen 2750, sier hun.

PRIS: 2500, NED FRA 2870. - Jeg lurer også på hvorfor noen barnehager skal koste 4000 kroner når vi klarer å drive med 2500 i foreldrebetaling, sier styrer Kjersti Skjelnes i Garnes Husmorlags Barnehage.

Lydig reduserte barnehagen prisen da støtten økte - bare for å oppdage at verken kommunen eller andre privte fulgte opp.

— Det var kjekt å sette ned prisen, men vi ble jo paff da vi registrerte hvordan andre håndterte denne saken, sier Kjersti Skjelnes som på nøkternt vis driver en av byens billigste barnehager.

fakta/billigst:

Garnes Husmorslags barnehage 2500

Trengereid barnehage 2500

Studentsamskipnaden (Jekteviken, Bloksberg, Fantoft Gård, Nerigard, Oppigard) 2500

Nestun Indremisjons bhg. 2500

Sjøkrigsskolens Foreldrebhg 2500

Energiparken bhg (BKK) 2500

Selegrend bhg 2500

(noen barnehager med kortere åpningstid ligger under dette)

fakta/dyrest:

Pandus barnehage 4125

Krokushagen bhg 4000

Kanutten bhg 4000

Åsane gårds- og friluftbhg 3900

Sion Menighets bhg 3895

Ørnehaugen bhg 3860

Askeladden bhg 3800

Løbergstien 3775

Sandsli bhg (Statoil) 3750

DYRT, MEN BRA: Mamma Solveig Lindtveit Fossum er godt fornøyd med barnehagen, men ikke med prisen. Regine (5) er med og henter lillesøster Agathe (3) etter endt dag i Pandus, byens dyreste private barnehage.<p/>FOTO: GIDSKE STARK