Helland er blitt godt mottatt av sine undersåtter i Bergen bystyre, men velgerne har ikke latt seg omvende.

Mange dårlige meningsmålinger det siste halve året ble midt i august avløst av en som var helt elendig for Kristian Hellands parti, Kristelig Folkeparti. Tendensen har vært tydelig lenge, og i et intervju med Bergens Tidende tidligere i år, greide ikke Kristian Helland å skjule at han var litt sår.

— Jeg har fått mye positiv omtale for den jobben jeg gjør som ordfører. Derfor hadde jeg ærlig talt ventet at dette ville vise litt igjen.

Men så langt har Kristian Helland fått erfare at utakk er velgernes lønn.

BLANT BYSTYREMEDLEMMENE var det mange som knapt hadde hørt navnet da Kristian Helland høsten 2001 tiltrådte som ordfører og Bergens fremste representant utad. Men Hellands opptredener i bystyresalen har høstet anerkjennelse på tvers av partilinjene. Lun humor og vennlighet får sakene til å gå raskere unna enn da hans forgjenger, Ingmar Ljones, regjerte med firkantet pedanteri. Flere av bystyremedlemmene har uttrykt stor overraskelse over hvor godt Helland fungerer i ordførerrollen. På forhånd ble han jo betraktet som hyggelig og grei, men ellers litt kjedelig.

For øyeblikket synes flertallet av bergenserne å mene at den viktigste egenskapen mangler hos Kristian Helland: Han er fra Ryfylke, og slett ikke erkebergenser som sin argeste konkurrent. Ikke bor han i tjukkeste Fana heller. Ulset som adresse virker unektelig litt blekt i sammenlikning.

ENGASJEMENTET FOR INDREMISJONEN var sterkere før enn nå. Hans kristne omvendelse går tilbake til tenårene på Stavanger Katedralskole. Engasjementet resulterte også i at Bergens ordfører er å finne blant dikterne i indremisjonens salmebok, Sangboken. På nr. 152 finner vi «Eg undrast mang ein gong/kvi tek du ei imot/kallet frå Jesus og fell ned for hans fot».

— En ramsalt vekkelsestekst med utfordring til omvendelse i hver strofe, var karakteristikken som ble gitt i Vårt Land for et par år siden.

Men engasjementet for Indremisjonen var aldri til hinder for dyp refleksjon. Kristian Helland valgte å trekke seg ut fra bevegelsen etter den harde striden om rektoransettelse på bibelskolen i 1996. Det sto om den lutherske profilen, som Helland og flere andre i bibelskolens styre mente ikke var tydelig nok hos forbundsstyrets kandidat.

HELLANDS POLITISKE RULLEBLAD er ikke imponerende. Noen år i skolestyret siste halvdel av 90-tallet ga få anledninger til å markere seg politisk. Han gikk inn for at elevtallet i 1. klassene måtte senkes, og han oppfordret skoleadministrasjonen til å innføre etiske retningslinjer for bruk av internett i skolen.

Da det kommunalt støttete Cinemateket ville kjøre hardpornofilmer for 3-4 år siden, var Kristian Helland blant dem som protesterte kraftigst. Men da opposisjonspartiene Høyre, Frp og Pensjonistpartiet ville presse gjennom kontantstøtte for barn mellom ett og to år fra 1997, sa Helland nei av hensyn til budsjettsamarbeidet med Arbeiderpartiet.

Men året etterpå var det greit.

I likhet med sin konkurrent fra Høyre, har Kristian Helland aldri innehatt noen ansvarlig politisk stilling hvor han har kunnet sette sitt merke på utviklingen av Bergen kommune. Da han gikk inn i rollen som ordfører høsten 2001, var det politiske ansvaret overtatt av byrådslederen. Helland insisterer likevel på den politiske betydningen som han mener fremdeles ligger i ordførerrollen gjennom både offisielle og uoffisielle kontakter inn til regjeringen og Stortinget.

I BERGENSPOLITIKKEN må han imidlertid stort sett nøye seg med å se til at bystyredebatten går for seg på en skikkelig måte. Noen selvstendige utspill har han forsøkt, men uten særlig hell. I 2002 foreslo avholdsmannen i ordførerstolen at restauranter med «familieprofil» burde holde ølkranene stengt til klokken 21. I år han har forsøkt å true butikkene i Bergen til å stoppe salget av rusbrus. Begge utspillene ble møtt med hoderysten i bystyret.

Men Kristian Helland har ry for å komme godt overens både med politiske motstandere og tilhengere. Med solid bakgrunn fra norsk kristenliv, er han seg likevel bevisst at han vil være ordfører for alle bergenserne, uansett hvilke holdninger han bli møtt med.

Til Vårt Land har han sagt det slik:

— Ingen skal kjenne seg diskriminert etter en samtale med ordføreren.

Da er det vel større sjanse for at Kristian Helland føler seg diskriminert av velgerne.

ORDFØRER I DAG: Kristian Helland er ordfører i bergen. Hva han skl gjøre etter valget 15. september, vet ingen.<br/>Foto: FRED IVAR KLEMETSEN