— Et tunnelinnslag rett utenfor soverommet vårt! Gu' kor herlig! sier Kari Hartveit sarkastisk.

Sammen med andre naboer på Paradis studerer hun storøyd kartene som viser hvordan kommunen ser for seg fremtiden for strøket. Det såkalte strategiprogrammet for Paradis skisserer nemlig en veiløsning som verken naboer eller utbyggere har hørt om tidligere.

20.000 biler i døgnet

I stedet for å la gjennomgangstrafikken gå i dagens trasé, ønsker en gruppe bestående av Statens vegvesen og Bergen kommune å lage en ny vei i villaområdet mellom Jacob Kjødes vei og Nesttunveien.

I dag passerer 20.000 kjøretøy i døgnet Paradisskiftet. Private utbyggere har store planer på begge sider av det kommende bybanestoppet, men hittil har det vært mye usikkerhet med hensyn til trafikkløsningen.

Nå foreslår arbeidsgruppen å gjøre Nesttunveien om til gågate og legge trafikken på baksiden av den nye bebyggelsen, enten i tunnel eller rett igjennom boligfeltet.

Fem skoler i området

Naboene på Paradis er ikke fornøyde med den ideen, selv om det skulle bli tunnel. Rundkjøringen og tunnelinnslaget vil gi støy og store inngrep i terrenget.

  • Det er fint at kommunen tenker tunnel, men det hjelper ikke stort når innslaget blir midt i et etablert villaområde som her. Vi er ikke imot Bybanen eller at det bygges nytt på Paradis. Men det må være mulig å ta menneskelige hensyn, sier Britt Hysing-Dahl og Kristine Doyle, naboer og medlemmer av velforeningen Paradis Bevare Meg Vel.

De er dessuten opptatt av at det er fem skoler i området, og mener at den foreslåtte løsningen vil gjøre skoleveien mer utrygg for elevene. Mye av gjennomgangstrafikken vil gå rett forbi Paradis skole.

Oppgitt utbygger

Utbygger Atle Sundal, som står bak Paradis Lokalsenter, forteller at kommunen har gitt dem beskjed om å forholde seg til de nye planene.

  • I siste time kommer kommunen med et helt nytt element, som ikke samsvarer med kommuneplanen. Veien går gjennom hagene til folk, uten at det har vært noen demokratisk prosess, sier Sundal.

Han mener trafikken kan gå der den går i dag, med fartsdumper og redusert trafikkbelastning.

  • For oss vil en ny veiløsning bety at vi må snu fasaden til bygget. Naboprotester mot planene kan bety store forsinkelser. Vi kan ikke begynne å bygge før vi vet hvordan veiløsningen blir. Egentlig burde jo fortettingen stå klart til Bybanen åpner, sier Sundal.

- Tolker kommuneplanen

Også naboene på Paradis mener de nye planene bryter med eksisterende kommuneplan. Bergen kommunes plansjef Mette Svanes mener derimot at strategiprogrammet er en «tolkning og detaljering av kommuneplanen». Hun bekrefter at programmet skal gi føringer til utarbeidelse og behandling av private planer.

Svanes understreker at strategiprogrammet ikke har vært til politisk behandling eller er lagt ut på høring ennå.

«Det er startet opp to private reguleringsplaner på Paradis. For å ikke forsinke deres arbeid og prosesser unødig, er de to initiativtakerne i møte orientert om innholdet. Velforeningene vil bli orientert når byrådet har behandlet saken», skriver Svanes i en e-post til BT.

Ørjan Deisz
ENDRING: Slik kan det se ut på Paradis. GRAFIKK: Cubus - grafikk@bt.no