I dagens papir-BT skrev BT om alle ulovlighetene som fant sted da Øygarden kommune bestemte seg for legge til rette en barnehagetomt der Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) skulle bygge barnehage.

Kostnadene, som skulle være på 3,6 millioner kroner, er nå snart oppe i 11 millioner. Hverken politikerne i formannskapet eller kommunestyret ble orientert da utgiftene løp løpsk i fjor.

Kristen barnehage

NLM har fått en 50-årig festeavtale på å drive barnehagen. Totalt vil bygget gi plass til 100 barnehagebarn i Øygarden kommune når det står klart ved utgangen av året. Dermed utgjør de kristne plassene 1/3 av alle kommunens barnehageplasser i 2013.

Jakob Blom er styreleder i selskapet NLM-barnehage i Øygarden. På NLM sine nettsider roser han samarbeidet de har med de lokale myndighetene.

– Vi har hatt et utrolig godt samarbeid med kommunen, vi møter stor velvilje der. De håper at vi får opp barnehagen så fort som mulig, for å få vekk sine barnehagekøer, forteller Blom. Barnehagen blir bygd på den plassen i kommunen der det er størst press på barnehageplasser, sier han.

Han sier det er kapasitet til flere barn enn de 100 som NLM har avtale med kommunen om. Nå er de på jakt etter kristne førskolelærere.

— Vi trenger i alle fall tre kristne pedagoger eller førskolelærere, så dersom noen som leser dette kunne tenke seg å arbeide i Øygarden, så setter vi pris på om de tar kontakt med regionen, forteller Blom, til NLMs nettsider, og legger til at han er glad for å få starte opp en kristen barnehage i Øygarden.

– Mange vi snakker med er også glade for å kunne sende barna sine til en kristen barnehage.

Må være tilbud

Seniorrådgiver Marianne Svege hos Fylkesmannen i Hordaland sier at kommunen har plikt til å sikre at retten til barnehageplass blir oppfylt.

— I det ligger det at plassen skal oppleves som reell. Får du en plass mange mil fra der du bor, vil det ikke være en reell plass for mange. Dersom barnehagen har et utvidet livssyn, som det er snakk om her, og foreldrene ikke deler det livssynet, må kommunen disponere alternativer, sier Svege.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt det er smart eller ikke å bygge ut 100 barnehageplasser tilknyttet et utvidet livssyn.

— Men jeg håper at de har tatt høyde for foreldre som ikke vil benytte seg av denne har en valgmulighet. Loven sier at barnehagetilbudet skal være variert.

Svege forteller at foreldre kan klage til Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen, dersom de føler at valgfriheten ikke er reell.

Er overrasket

Liv Edel Mikkelsen og Ap sa i sin tid ja til at NLM skulle få tilslag på å drive barnehage.

— Vi hadde en diskusjon om dette i gruppen. Men det som er klart er at de ikke skal misjonere.

— De søker etter kristne ansatte til barnehagen.

— Gjør de det? Jeg trodde ikke man kunne gå ut og søke etter spesifikt kristne. Det er ekskluderende. Å tro skal ikke være avgjørende. Det var ikke slik dette var tenkt fra vår side, sier Mikkelsen.

Varaordfører Anne-Grethe Solbakk påpeker at Høyre ikke var i kommunestyret da det ble vedtatt at NLM skulle bygge og drive barnehagen.

— Det vi mener er at flere aktører burde vært aktuelle. Det betyr ikke at ikke NLM kunne vunnet, men man burde hatt en anbudsrunde.

Varaordføreren mener det er viktig at foreldre opplever at de har valgfrihet når det kommer til barnehagevalget.

Hva tenker du om barnehagebyggingen i Øygarden? Diskuter under!