Meldingen om at Helse Vest sparket styret i Helse Fonna på grunn av uenighet om konsekvensene av årets budsjett, har vakt sterke reaksjoner. Også på Stortinget.

— Jeg synes Helse Vests begrunnelse for å avsette styret er oppsiktsvekkende. Slik jeg forstår pressemeldingen som gikk ut mandag, ønsker de et mer lojalt styre. For oss er det viktig at direktører og styremedlem kan ha frihet til å opplyse allmennheten om det de mener er konsekvensene av den rådende budsjettpolitikken, sier Lysbakken til BT.

I går tok han den effektive fjerningen av Helse Fonnas direktørvennlige styre opp i Stortingets spørretime. Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen hadde imidlertid ikke tro på at medievennlige direktører eller styremedlemmer var årsak til styrebyttet mandag.

— Det er klart at ethvert styre og enhver direktør er satt til å gjennomføre, i siste instans, det Stortinget har vedtatt, enten man liker det eller ei. Å delta i debatt tror jeg ikke fører til at noen blir avsatt - da hadde det kanskje ikke vært direktører igjen i helsevesenet, svarte Gabrielsen.

Han pekte på at det daglig skjer en svartmaling av helsevesenet i mediene.

— Jeg vil minne om at til tross for all den svartmalingen som man daglig kan lese om, er det altså slik at det er en vekst når det gjelder antall ansatte, de økonomiske rammene og antall pasienter som blir behandlet, og det er redusert ventetid - i det som av FN er definert som å være verdens beste helsevesen.

Lysbakken var imidlertid ikke fornøyd med svaret og krever nå skriftlig svar fra statsråden innen en uke.

Også leder av Stortingets sosialkomité, John I. Alvheim (Frp) krever en redegjørelse fra helseministeren om hvorfor styret i Helse Fonna ble avsatt.