CATHRINE KRANE HANSEN

«Eventyrlig atmosfære siden 1864» er mottoet til det berømte Vossahotellet som nå har fått ny, skiferbelagt kjøkkenfløy.

– Det slår meg at her er det to bygninger som ikke snakker sammen. Det gamle sveitserhotellet er lett og frodig med tårn og spir som streber oppover, og så bygger man på med noe tungt og glatt og som bare knuger ned i bakken. Det er en problematisk sammenstilling, sier sivilarkitekt Peter Butenschøn, som er leder i Oslo Arkitektforening.

**Les også:

– Vi ønsket gammel stil**

Ubrukt anledning

Butenschøn tar et lite forbehold: Han har kun sett tilbygget på foto. Men ut fra det han ser der, mener han det er lite vellykket. Han synes det er synd at arkitekten ikke har gjort mer ut av byggets naboskap med den fantastiske sveitserstilen.

– Det blir en kloss fra en annen tid som bare er skjøvet inntil. Dette er en ubrukt anledning til å tolke sveitserarkitekturen og gi den et formsvar fra vår tid, sier Butenschøn.

Lang prosess

Lederen i Bergens Arkitektforening, Morten Ramm Salbu, ønsker ikke å bedømme sine kollegers arbeid og vil derfor ikke uttale seg om tilbygget. Sivilarkitekt Anne Carlsen i Forum arkitekter har hovedansvar for prosjektet på Voss.

– Tilbygget på Fleischer´s har vært en lang prosess. Jeg har jobbet med dette i fem-seks år. Det har vært mange hensyn å ta og flere forhandlinger med Jernbaneverket og Fylkeskonservatoren. I utgangspunktet ønsket hotelleieren en kopi av det gamle, men både fylkeskonservatoren og vi arkitekter mener det bør være et tydelig skille mellom det nye og det gamle, forteller Carlsen.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått på det ferdige bygget?

– Jeg har ikke fått så mange, men nå som skiferen er på plass er det flere som har sagt det ser flott ut. Noen er nok veldig skeptisk til et så moderne tilbygg.

Ikke ferdig

– Hva synes du om at det betegnes som en kloss uten kommunikasjon med sveitserarkitekturen?

– Jeg kan forstå den reaksjonen hvis Butenschøn tror det bare skal bli stående slik. Dette er kun første del i et større prosjekt som vi håper å få bli med og fullføre. Planen er at det også skal komme en glassoverbygd resepsjon som går over i et mindre tilbygg med de samme materialene vi har brukt i kjøkkenfløyen. Hvis dette ikke blir gjennomført, vil denne bli stående litt alene.

Carlsen synes det er krevende og spennende å jobbe med gamle bygg.

– Det er en utfordring både å tenke funksjon og å ta hensyn til det historiske. Vi prøver å få eierne til å forstå hvilken skatt de sitter på, ingen vil bygge noe slikt igjen. Da er det viktig å rendyrke det gamle og samtidig gi det nye en egen kvalitet. Begge deler har sin egenverdi, understreker hovedarkitekt Anne Carlsen.