Sogn og Fjordane legeforeining meiner Helse Førde vert utsett for ein hetskampanje.

Talsmann Rune Larsen i legeforeininga meiner det er oppsiktsvekkjande at journalisten er dotter til det han kallar ein sentral sjukehusaksjonist i Lærdal.

— Ein kan spørje seg om det er andre motiv som ligg bak når journalisten skriv så einsidig negativt om Helse Førde, seier Larsen til NRK Sogn og Fjordane.

Dagbladet-journalist Ragnhild Avdem Fretland er frå Lærdal og har den siste veka skrive fleire kritiske saker om leiinga i Helse Førde. Varaordøfrer Mora Anna Avdem har fleire gonger aksjonert mot prioriteringane som styret i helseføretaket har gjort. Ifølgje Sogn regionråd er ho også nominert til ein plass i det nye styret som skal veljast i mai.

Dagbladet-redaktør Thor Gjermund Eriksen seier til NRK Sogn og Fjordane at han ikkje forstår kritikken frå legeforeininga.

— Eg trur dei fleste vil skjøne at ein journalist som jobbar for Dagbladet gjer det ut frå ein journalistisk integritet og profesjonalitet, seier han.

Heller ikkje Per Egdar Kokkvold som er leiar i Norsk Presseforbund vil vera med på at Osloavisa har gjort noko gale.

— Dagbladet må finne seg i at dette vert påpeika, men ingen kan krevje at journalistar skal leve på sin eigen klode fjernt frå dei som vert omtalt i media, seier han.