Ordningen med sambruksfelt fra nord og vest blir nå kuttet ut.

Bergen kommune har sammen med Statens vegvesen bestemt at bare sambruksfeltet fra sør skal opprettholdes.

Årsaken er trafikkproblemene som har oppstått. Mange har klaget på lange køer og farlige situasjoner etter at sambruksfeltene ble innført.

— Basert på tilbakemeldinger om utfordringer med trafikksikkerhet og trafikkavvikling vil sambruksfeltene fra nord og vest nå bli avviklet, sier byrådsleder Monica Mæland.

Byrådet ønsker å videreføre parkeringsrestriksjonene og ekspressbussene fra Lagunen og Åsane.

Hva synes du om tiltakene? Si din mening her.