Barnehageier Eli Nottveit fortviler. Sofus barnehage på Vestlandsheimen står uten leiekontrakt fra 1. oktober.

Huseier, som er fylkeskommunen, vil heller leie ut nordre del av Vestlandsheimen til nytt midlertidig fengsel. De 26 barna i Sofus'en må finne et nytt sted å leke.

— Jeg trodde på fylkeskommunen da de sa vi kunne få et langvarig forhold, sier Eli Nottveit:

— Seinest i januar fikk jeg forsikringer om at vi kunne bli værende. Ellers ville jeg rådet foreldrene til å søke plass i andre barnehger før søknadsfristen gikk ut.

Hun frykter tvangsflyttingen vil knekke barnehagen økonomisk og appellerer nå til fylkeskommunen om å hjelpe med oppussing av nye lokaler.

- Amatørmessig kontrakt

Nottveit har engasjert advokat og klaget på oppsigelsen. Advokat Bjarte Madsen sier til Bergens Tidende at leiekontrakten som fylkesbyggesjefen inngikk med Sofus barnehage høsten 2004, er mangelfull.

— Et sted står det at leietaker har rett til å forlenge forholdet i to år. Et annet sted står det at det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på seks måneder.

En amatørmessig leiekontrakt, er advokatens karakteristikk.

Sofus barnehage har hatt tilhold på Vestlandsheimen i mange år. Høsten 2004 fikk Nottveit tilbud om nye og større lokaler i idrettsbygget.

Nottveit takket ja og benyttet samtidig anledningen til å øke tallet på barn. Det ga nær 300.000 kroner i statlig etableringstilskudd.

  • I seks uker jobbet vi dag og natt for å klargjøre de nye lokalene. Vi har lagt inn nytt kjøkken, nytt gulvbelegg, bygget stellerom, etablert lekeplass og satt opp gjerde. Vi hadde aldri gjort dette hvis vi trodde leieforholdet varte bare to år, sier Eli Nottveit og legger til:

— For å få tilskudd fra staten måtte jeg forplikte meg til å drive i ti år. Klarer jeg ikke det, vil jeg i verste fall skylde staten disse pengene, sier hun.

- Kortvarig kontrakt

Fylkesbyggesjef Helge Håvardstun bekrefter at den nordlige del av Vestlandsheimen skal bli midlertidig fengsel med 90 åpne plasser. Derfor er flere brukere av idrettsbygget sagt opp, deriblant barnehagen.

— Også barnehagens kontrakt har vært definert som kortsiktig, sier Håvardstun.

Fylkeskommunen har fem bygg igjen på Vestlandsheimen. Deler av disse har tidligere vært asylmottak, men står nå for det meste tomme. Fylkestinget har vedtatt at byggene skal selges eller leies ut.

— Barnehageeieren har oppfattet leieforholdet som langvarig og har investert mye i lokalene?

— Det er ikke tvil om at det har vært en kortsiktig leiekontrakt, fastholder Håvardstun.

KASTES UT: Fire år gamle Marius og alle de andre barna i Sofus barnehage kastes ut fordi Vestlandsheimen skal bli fengsel. Barnehageeier Eli Nottveit føler seg lurt av fylkeskommunen.