• I Norge har vi undervisningsplikt, ikke skoleplikt.

Det sier fagdirektør for barnehage og skole i Bergen kommune, Odd Harald Hundvin.

Seks familier har henvendt seg til kommunen og meldt fra om at de ønsker å drive hjemmeundervisning for sine barn.

— I tillegg kjenner vi til ytterligere en familie, sier Hundvin.

Tilsynsplikt

Ifølge Cathrine Børnes, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, åpner opplæringsloven for at foreldre når som helst kan ta barna sine ut av skolen å drive hjemmeundervisning, forutsatt at de gir beskjed til kommunen.

— Det er kommunens plikt å føre tilsyn med at opplæringen er i samsvar med minimumskrav, med andre ord må undervisningen tilsvare kunnskapsløftet, sier Børnes.

Blir ikke dette oppfylt, kan kommunen kreve at barna må gå på skole. I loven om hjemmeundervisning står det også at foreldrene selv kan undervise egne barn.

— Hvis det er slik at foreldre underviser andres barn, er dette ikke regnet som hjemmeundervisning, presiserer avdelingsdirektøren.

Halvårsrapport

Kommunene bestemmer hvordan de vil utføre til syne. Blant annet kan de gjøre det ved å innkalle barna til prøver.

I Bergen tar kommunen kontakt med foreldrene.

— Vi informerer om det vi mener er de mest sentrale bestemmelsene om privat opplæring i hjemmet. Når det er gjort, kontakter vi elevens nærskole og pålegger rektor å finne en fagperson i personalet som kan påta seg ansvaret med å føre tilsyn, sier Odd Harald Hundvin.

Deretter blir det opprettet kontakt mellom den som skal utøve tilsynet og den aktuelle familien.

— Den som utøver tilsynet gir en halvårig rapport til Fagavdeling barnehage og skole. Velger foreldrene å avslutte hjemmeundervisning, har elevene samme rettigheter som andre og skal primært tas inn i nærskolen. sier Hundvin.