— Mange av dem som kommer ut fra fengselet går rundt på gaten som tikkende bomber. Mange sliter med å tilpasse seg et nytt liv utenfor murene. Det er bra at vi endelig blir tatt på alvor, sier Øivind.

Han er en av 12 innsatte på rusmestringsenheten i Bergen fengsel. Avdelingen ble opprettet for et drøyt år siden, og er et tilbud for de innsatte som er mest motiverte for å bli rusfrie. Målet er også å hindre at de begår ny kriminalitet.

— Vi får mye tettere oppfølging her. Det er helt nødvendig for at vi skal fungere i samfunnet når vi kommer ut, sier Kjetil.

Lettere å starte på nytt

På rusmestringsenheten har de innsatte mer kontakt med psykiatere og leger. Representanter fra Nav er til stede for å hjelpe innsatte med å skaffe seg jobb, skoleplass og bolig når de kommer ut. I tillegg har de innsatte her langt færre restriksjoner sammenlignet med andre avdelinger. De får bevege seg fritt rundt på avdelingen, og en gang i uken har de en felles utflukt.

Øivind og Kjetil har vært tunge rusmisbrukere i henholdsvis 14 og 10 år. De siste årene har de gått ut og inn av fengselet.

— Sist jeg slapp ut av fengselet hadde jeg ikke noe å gå til, verken bolig eller jobb. Penger hadde jeg heller ikke. Da er det veldig lett å oppsøke det miljøet du alltid har vanket i, selv om du vet at det ikke er bra for deg. Tiden på denne avdelingen gjør det lettere å starte på nytt, sier Kjetil.

Han får støtte av Øivind.

  • De kriminelle tingene vi er dømt for kommer bare som en konsekvens av rusproblemene våre. Gjennom samtalene med psykologene lærer vi oss å sette klare mål, og vi blir bedre kjent med oss selv. Jeg tror dette tilbudet vil hindre tilbakefall, sier han.

- Flere vil klare seg

Det koster rundt 1,4 millioner kroner årlig å drive rusmestringsenheten. Ruskonsulent Silje Saghaug i Bergen fengsel mener det er vel anvendte penger.

— Undersøkelser har vist at mange innsatte har rusproblemer, og at de mangler både bolig og jobb. Det har ikke blitt fokusert spesielt på denne gruppen tidligere. Derfor er dette et veldig viktig tilbud. Det sikrer at flere vil klare seg i samfunnet, sier Saghaug.

Selv om fengselet legger forholdene til rette, understreker Saghaug at det største ansvaret hviler på de innsatte selv.

— Det er de som må sette seg målene for hva de vil etter soningen. Tilbakemeldingene fra de innsatte tyder på at vi i alle fall gjør noe bra, sier Saghaug.

Hun får støtte av fungerende fengselsinspektør i Bergen fengsel, Per Thormodsen.

  • Vi vil aldri klare å få alle til å bli rusfrie gjennom soningen her, men dette er den beste soningen de kan få. Samtidig vet vi at en del av dem som har vært innom rusmestringsenheten har klart seg bra. De er i full jobb eller går på skole, og har klart å holde seg rusfrie, sier Thormodsen.

Vil ikke skuffe

Øivind og Kjetil er blant dem som håper at de nå skal klare å holde seg borte fra rusmisbruket.

  • Jeg har familie som venter på meg utenfor fengselet. Jeg vil ikke skuffe dem flere ganger, sier Øivind.

— Jeg tror jeg skal klare å holde meg rusfri, men det har jeg jo sagt tidligere også. Men nå er det alvor, sier Kjetil.