I går møtte Skarsten i bystyret som uavhengig representant.

Overfor BT gir Skarsten en lang rekke eksempler på hvordan byrådet svikter de gamle og syke.

— Kjøkkenreformen, fastlegeordningen og bemanningen på sykehjem. Alt dette er saker som etter min mening viser at byrådet fører en arrogant eldrepolitikk, sier Skarsten til BT.

Kjøkkenreformen er Skarsten imot. Enda verre blir den når kjøkken blir nedlagt før ordningen er evaluert, understreker hun.

Som medlem av bystyrets komité for helse og sosiale tjenester har Skarsten flere ganger reist krav om at legevaktlegene må reise hjem til eldre og syke pasienter. - Svaret fra byrådet har gjentatte ganger vært at dette blir ivaretatt av fastlegeordningen. Uverdig, sier jeg.

Som medlem av bydelsstyret i Bergenhus er Skarsten dessuten vitne til at Ladegården sykehjem må gå med helgebemanning i ukene. - Bemanningen på sykehjemmene er etter min mening for lav, sier hun.

Det var nærmiljøengasjementet som brakte Skarsten inn i Arbeiderpartiet for 20 år siden. Avskjeden kom med eldrepolitikken. Skarsten har allerede takket nei til en ny periode i bystyret og vil møte resten av perioden som uavhengig.

Med Skarstens utmelding har Ap nå bare en representant i Bergenhus bydelsstyre. Også Bjørn Tefre har forlatt partiet i protest. For Tefre ble Aps håndtering av Morgensol utslagsgivende.