— Han er psykisk ustabil, og kan i gitte situasjonar vere aggressiv, seier politiførstebetjent Carl-Petter Leganger.

53-åringen vart etterlyst også i mars i år, etter at han forsvann frå heimen sin i Os. Han vart då funnen seinare same dag.

Politiet melder klokka 12.35 i dag, at Revne sjølv har teke kontakt med eit sosialkontor på Austlandet og bede om hjelp.