Det sier Leif Havre, etterforskningsleder for det spektakulære kunsttyveriet i hjertet av Bergen.

— Det vi har sett av overvåkingsbilder så langt er av heller dårlig kvalitet. Med bedre bildekvalitet kunne vi kanskje fått mer hjelp i etterforskningen, sier Havre.

Ikke nok til signalement

Politiet har store mengder bildemateriale å gå gjennom, både fra museet og området rundt. Men foreløpig er det ikke funnet gode nok bilder til at politiet kan gå ut med noe signalement på gjerningsmennene.

— Ut fra bildene vi har sett så langt, fra museets egne kameraer, kan vi ikke si noe om verken nasjonalitet, høyde eller klær. Det er også vanskelig å fastslå om det er to eller flere tyver. Vi står inntil videre overfor ukjente gjerningsmenn av ukjent nasjonalitet.

- Er det litt surt å få inn overvåkingsbilder, og så er det lite å hente?

— Det er klart vi skulle ønske at mange hadde bedre utstyr. Men vi kan jo ikke legge oss opp i hvor mye folk vil investere i overvåking. Men klart bedre bilder kan bidra til å hjelpe oss å løse saker, sier Havre.

Alarm neppe utløst

Foreløpig tyder politiets undersøkelser på at alarmen i museet heller ikke har gått av.

— Museet hadde alarm knyttet til alarmsentral, men mye tyder på at den ikke ble utløst. Det skal ha gått en alarm i et nabobygg. Vi driver nå og utreder alt rundt alarmer i hele bygningskomplekset som museet er en del av, sier Havre.

- Var museets alarm koblet ut?

— Det kan jeg ikke si noe om.

- Hva vil du si om sikkerheten til museet?

— Det synes jeg er for tidlig å kommentere. Det er en del ting som må klargjøres før vi kan mene noe om det.

- Dårlige lysforhold

Museumsdirektør Erlend Høyersten sier til bt.no at Kunstmuseene har fulgt sikkerhetsråd og instrukser fra ekstern ekspertise og vaktselskap.

— Vi har fulgt gjeldende forskrifter og anbefalinger. For noen år siden var det et simpelt tyveri på museet hvor de samme kameraene ble brukt for å identifisere gjerningsmennene. Når det svikter kvalitetsmessig nå så er det på grunn av de dårlige lysforholdene, sier han.

I rommet hvor Kina-samlingen sto utstilt, vises det mye tekstiler som er mer lysømfintlig enn andre gjenstander.

- Burde dere ikke ha tenkt på det?

— Det kan man si, man burde kanskje hatt systemer hvor rommene flombelyses dersom de aktiviseres utenfor åpningstider, sier Høyersten.

Han sier at det er åpentbart at bildene fra kameraene i rommet er for dårlig.

— Det er ikke holdbart. Det ironiske er at vi bare for noen måneder siden startet en totalgjennomgang av sikkerheten. Det er stort og dyrt, men forhåpentlig vil det ligge muligheter for hjelp til å oppdatere dette.

Fullt trykk

Et titall etterforskere fra tyveriavsnittet i Bergen er nå i sving med etterforskningen, både teknisk og taktisk.

Kripos er koblet inn i kunsttyveriet, men ifølge Havre har det så langt ikke vært aktuelt å be etterforskere fra Kripos om å komme til Bergen.

— Vi har uansett fortløpende samarbeid med Kripos om saken, sier etterforskningslederen.

Politiet har bedt publikum om tips i saken, men Havre kjenner ikke til at det er kommet inn konkrete tips eller observasjoner.

— Foreløpig ser det ut til å være tipstørke.