Klokken 05.00 ble det meldt om sterk røykutvikling fra eneboligen i Gaupne i Sogn og Fjordane.

— Det var en stund usikkert om det var folk i huset, men røykdykkerne kunne raskt fastlå at den eneste personen som hadde oppholdt seg i huset, var kommet ut, forteller operasjonsleder Marita Biesmans.

I sokkeletasjen lå en leietaker og sov da han ble vekket av brannalarmen. Leietakeren gjorde et forsøk på å slukke brannen selv med en hageslange, noe som førte til at en glassrute eksploderte.

Sokkeletasjen er sterkt skadd av ild, røyk og vann, mens resten av huset kun har fått mindre røykskader.