Langt utpå morgenkvisten ble Fellesforbundet og Norsk Industri endelig enige om et anbefalt forslag til ny tariffavtale.

Men det gjenstår å se om de 38.000 medlemmer er enige i at resultatet er godt nok.

Fristen er 28. april.

— Et veldig viktig punkt som er litt uklart er tillitsvalgtes rett til innsyn i innleides arbeidskontrakter, sier Eldar Myhre, leder for Stavanger Jern & Metall og tidligere konserntillitsvalgt i Kværner.

— Norsk Industri og Fellesforbundet har total ulik oppfatning av hva som ligger i avtalen, sier Myhre.

Han er dessuten spent på om medlemmene er fornøyd med 1 krone i tillegg.

— Det er ikke gitt at medlemmene er enige i at det var andre saker som var viktigere enn penger i årets oppgjør.

Eldar Myhre skal bruke dagene som kommer på å informere medlemmene og innholdet i forslaget.

Først da vet han mer om stemningen på golvet.