Det sa aktor Jogeir Nogva da rettsmøtet startet i dag. Han la frem bilder fra overvåkingskameraet ved sykehuset i Førde. En av beboerne ved hybelhuset — Stian Henriksen - ble filmet da han kom på jobb den morgenen Anne Slåtten ble drept.

I en politirapport kommer det frem at Henriksen da hadde tykke hansker på seg.

— Jeg kan ikke forstå at jeg skulle ha hansker på meg i juni, sa Henriksen i retten i går.

Forsvarer Ivar Blikra har gjort et stort poeng av hanskeobservasjonen. I går gikk han langt i å lansere Slåttens nabo som en mulig gjerningsmannen.

Både Stian Henriksen og dekan Marie Halvorsen ved sykepleierutdanningen reagerte på forsvarsadvokatens taktikk.

- Begrenset bevisverdi

Bildene som ble lagt frem i dag var svært uskarpe, og ga ikke noe klart svar på om Henriksen faktisk hadde hansker på seg.

— Videoen har også liten informasjonsverdi. Det er like sannsynlig at Stian Henriksen bare hadde trukket hendene opp i ermene, sa aktor.

Ivar Blikra insisterte likevel på at dommerne må se videoopptaket og at Stian Henriksen må forklare seg igjen.

Det var tydelig at rettens administrator, Terje Mowatt, satte liten pris på forsvarerens fremstøt.

— Dette har veldig liten bevisverdi for saken. Den eneste grunnen til at Henriksen bør få kommentere bildene, er at spørsmålet nå er kommet opp, sa tingrettsdommeren.