Teorien politiet har brukt på hvorfor eksplosjonen ved Vest Tank skjedde, finnes ikke beskrevet i den vitenskapelige litteraturen.

— Det er ingen som nevner disse forholdene eksplisitt alene, sa Trygve Skjold i Nordhordland tingrett i dag.

Skjold, som er fysiker i forskningsfirmaet CMR Gexcon, var hovedforfatteren bak politiets sakkyndigrapport fra høsten 2007.

Han presiserer overfor bt.no at det finnes en rekke publikasjoner der de samme forholdene blir nevnt som en bestanddel i gassblandingen som selvantente ved tankanlegget i Gulen kommune.

Søkte på internett

Hovedteorien bak eksplosjonen kommer fra en rapport Skjold fant ved et søk på internett. Men denne rapporten slo ikke fast med sikkerhet sammenhengen mellom stoffene som reagerte og eksplosjonen, sa Skjold.

Sakkyndigrapporten forklarte årsaken bak eksplosjonen: Syre tilsatt i det svovelholdige avfallet i tanken førte til en eksplosiv og stadig varmere atmosfære. Selve antenningen kom da kullfilteret på toppen av tanken ble varm - rundt 400-500 grader.

Les politiets og CMR Gexcons rapport fra Sløvåg-ulykken

I straffesaken som pågår i Nordhordland tingrett, er det tre tiltalte: Tidligere eier Trond Emblem, tidligere daglig leder Jostein Berland og deres innleide kjemiske konsulent, Karl-Jan Erstad.

Forsvarerne og sakkyndige vitner innkalt av forsvarerne, har fremhevet at politiets rapport må ta feil på et svært springende punkt: At et annet stoff må ha ført til eksplosjonen.

Dette stoffet, mener de, er trolig det svært eksplosive stoffet MTBE. Stoffet kom med båt til Sløvåg i perioden tankanlegget drev med deres bensinprosesser.

Da rapporten ble skrevet, sommeren og høsten 2007, var mengdene av stoffet ikke kjent. Skjold sier til bt.no at rapporten ville tatt stilling til mengden MTBE, men at dette ikke nødvendigvis hadde endret rapportens konklusjoner.

Mens forsvarerne i straffesaken har trukket frem MTBE som hovedårsak til eksplosjonen, er merkaptaner (svovelforbindelser) medvirkende årsak til eksplosjonen i politiets sakkyndigrapport.

Utelukket ikke annet stoff

Men ifølge forsvarerne fikk de tiltalte aldri vite at stoffet var med av leverandøren. Dermed kunne de heller ikke ta høyde for det i prosessen som førte til eksplosjonen.

— Kan du utelukke at MTBE eller etanol har påvirket eksplosjonen, spurte Torbjørn Kolås, forsvarer for Karl-Jan Erstad.

— Nei, svarte Skjold.

— Om du skulle skrevet rapporten i dag, ville du ha tatt dem med i betrakningen, spurte han videre.

— Ja, det ville vært naturlig, svarte Skjold.

ÅRSAK: Syre tilsatt i det svovelholdige avfallet i tanken førte til en eksplosiv og stadig varmere atmosfære. Alice Bratshaug (Foto)