– Vi legger ned alle studieretninger som ikke godkjennes, sier rektor Monica Bjerkreim ved Norges Kreative Fagskole og Norges Merkantile Fagskole. Hun har sendt åtte av ti studietilbud til faglig vurdering, og ønsker den nye godkjenningsordningen velkommen.

Må ha godkjenning

Fra neste skoleår vil ikke elever på private utdanningsinstitusjoner uten godkjenning kvalifisere for lån fra Lånekassen.

– Det vil gi nådestøtet til useriøse studietilbud. Forhåpentligvis vil det også sette en stopper for den ensidig negative fokuseringen på fagskolene, sier Bjerkreim.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har nå mer enn 1000 søknader om godkjenning fra norske fagskoler til behandling.

– Vi har mottatt et rush av henvendelser. Den nye godkjenningsordningen vil gjøre det lettere for elever å skille mellom seriøse og useriøse aktører, sier informasjonssjef i NOKUT, Dorthe Birch.

Klagestrøm

Forbrukerrådet har hittil i år mottatt 320 klager på private utdanningsinstitusjoner, en økning på 70 i forhold til samme periode i 2004. Hele 54 av disse er mottatt etter skolestart i august.

– De fleste henvendelsene gjelder studievilkår, innhold og kvalitet. Mange som henvender seg til oss opplever at de ikke har fått det studietilbudet de er blitt forespeilet. Ofte har de betalt dyrt for skoleplassen, penger de ikke kan få tilbake, sier førstekonsulent Gyrid Giæver i Forbrukerrådet.

Hun legger til at tallet på misfornøyde studenter nok er langt høyere enn antallet henvendelser.

– Flere kontakter oss på vegne av en hel gruppe eller klasse.

Trives ikke

Rektor Monica Bjerkreim mener mye av den kritikken som er rettet mot de kommersielle aktørene i utdanningsmarkedet er uberettiget.

– Feilen ligger ikke nødvendigvis hos utdanningsinstitusjonen. Mange av dem som klager er elever som av ulike grunner ikke trives, eller som ikke har undersøkt nøye hva de gikk til da de startet sin utdanning.

– Samtidig må jeg presisere at vi tar klagesaker svært alvorlig. Ingen av våre elever har klaget på oss i år, men vi er opptatt av at elevene skal få det tilbudet de er blitt lovet, sier Bjerkreim.

FORNØYD: Rektor Monica Bjerkreim er lei av stigmatiseringsen av private fagskoler og ønsker en ny godkjenningsordning velkommen.
Amundsen, Paul S.