• Foreldre er utrygge på den nye skolen. De forstår ikke hvorfor klassene skal løses opp i grupper, og er redde for at det skal bli uoversiktlig og urolig for barna, sier Loveleen Rihel Brenna, leder for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).

Mange foreldre har tatt kontakt før skolestart. Spørsmålene er gjerne: — Blir skolen bedre av dette? Er dette positivt for mine barn?

Hun er kritisk til den manglende informasjonen mange foreldre har fått om forandringene som kommer. Ikke alle skoler går over fra klasser til basisgrupper nå i høst, men mange gjør det.

— Hvordan kan foreldre gjøre barna trygge, når de selv er urolige, spør Rihel Brenna.

Kvalitetsutvalget ønsket at en basisgruppe skulle være på 12 elever. Men dette fikk ikke flertall i Stortinget da meldingen «Kultur for læring» ble vedtatt nå i juni. Der ble det ikke satt noe tak på antall elever. Dette er noe mange ikke har fått med seg, både blant foreldre og lærere. Det hersker derfor stor usikkerhet ved mange skoler nå ved skolestart.

Lederen for foreldrene råder foreldreutvalgene ved skolene til å be om et møte med skoleledelsen så snart som mulig.

— Det er viktig at foreldre blir orientert, og får mulighet til å påvirke, Loveleen Rihel Brenna.