MAGNE REIGSTADmagne.reigstad@bt.no Fiskeoppdretterne i Hordaland kan puste ut, selv om det i går ble funnet død fisk i et oppdrettsanlegg utenfor Farsund. Det blåser nå opp fra sør utenfor Sørlandskysten og algene liker seg ikke i dårlig vær. Det var etter alt å dømme den fryktede Chattonella-algen som tok livet av fisken. Sitter fast Havforsker Einar Svendsen ved Havforskningsinstituttet i Bergen sier til Bergens Tidende at algekonsentrasjonene ikke vil forflytte seg i større mengder nordover langs kysten. Algene "sitter fast" i to store virvler. Det tas nå vannprøver fra havforskningsfartøyet MS "Dannevig". Forskernes observasjoner viser at algene nå går dypere, ned på fem meters dyp. Det betyr at de er vanskeligere å observere fra satellitt mens faren for oppdrettsanleggene ikke er over. Ingen garanti Selv om det i øyeblikket ser lyst ut for fiskeoppdretterne i Hordaland og Sogn og Fjordane, kan det komme nye selvstendige algeoppblomstringer. Dette er det umulig å forutsi.Chattonella ble oppdaget i norske farvann første gang i 1998. Den var fraværende i 1999, men dukket opp utenfor Danmark i fjor. Svendsen ser ikke bort fra at algene kan ha kommet med ballastvann til våre kyster fra Japan.