— Vi måtte skape ro og lytte til foreldrene. Det var viktig, sier Aurdalslia skoles nye rektor, Paal Nysæther.

Han overtok roret etter påske, etter at skolen hadde opplevd lang tid med misnøye og noen turbulente uker i medias søkelys. Det var litt av en utfordring.

— Å komme til et sted hvor det har boblet mye og vært mye uro, er nesten lettere enn hvis alt hadde vært rolig, sier Nysæther.

Ulik virkelighetsoppfatning

Nyheten om foreldrenes frustrasjon over undervisningen på Aurdalslia skole sprakk i media i slutten av mars etter at en tilsynsrapport fra Fylkesmannen hadde avdekket flere kritikkverdige forhold.

Blant annet ble det påpekt at skolens bruk av store grupper med 70-80 elever i samme undervisningsrom, ikke var pedagogisk begrunnet. Det var særlig forholdene for 7. klassetrinn som ble kritisert.

Et møte mellom foreldre på Aurdalslia skole og skoletoppene i Bergen kommune avdekket en avgrunn i virkelighetsoppfatning. Foreldrene mente at barna ikke fikk god nok undervisning og etterlyste en pedagogisk begrunnelse for undervisningsopplegget.

Kommunen og skolen hevdet undervisningen var god nok, men medga at informasjonen ikke hadde vært tilfredsstillende. Det ble også stilt spørsmål ved om misnøyen var så utbredt som BTs oppslag ga inntrykk av.

Konfliktsituasjon

For å få sikker kunnskap ba kommunen foreldre, elever og lærere ved skolen om svar på en lang rekke spørsmål.

Resultatet viser at elever og foreldre ved Aurdalslia er gjennomgående mer misfornøyde med både undervisning, oppfølging og informasjon enn på andre skoler. Også når det gjelder graden av opplevd uro og dårligere læringsutbytte skiller Aurdalslia seg negativt ut i forhold til kommunen for øvrig.

— Dette gir en god dokumentasjon på at det var problemer, sier informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

  • Likevel viser undersøkelsen klassiske tegn på en konfliktsituasjon. Men den gir oss også muligheter. Den har gitt oss mye mer nøyaktig informasjon om hvor problemene ligger.

To tilbake, ett frem

Det første skolens ferske rektor gjorde var å skrinlegge storgruppeundervisningen som hadde ført til mye av uroen og gjeninnføre klasser eller basisgrupper i det aller meste av undervisningen.

— Noen vil kanskje mene at det er å ta to skritt tilbake for å ta ett skritt frem, men nå er vi tilbake i klassestruktur. Så får vi ta den pedagogiske debatten om storgruppeundervisning til høsten, sier Paal Nysæther.

Det er leder for foreldreutvalget (FAU) Ole Døsvik glad for.

— Vi merker at det skjer ting og at det skjer raskt. Vi har et godt samarbeid og folk føler at det blir tatt tak i problemene, sier Ole Døsvik.

- Verkebyll

Det var en belastning for ansatte, elever og foreldre ved Aurdalslia da det blåste som verst rundt skolen. Men FAU-lederen er ikke i tvil om at mediestormen var nødvendig.

— Helt klart. Forholdene var en verkebyll. Nå har vi fått hull på den. Vi har fått en åpen og lydhør rektor og fått entusiasmen tilbake, sier Døsvik.

— Jeg føler vi har fått en god start, sier Paal Nysæther.

SAMMEN OM FREMTIDEN: Etter lang tids konflikt og frustrasjoner jobber skoleledelse og foreldre sammen igjen på Aurdalslia skole. Her ved rektor Paal Nysæther (t.v.) og FAU-leder Ole Døsvik.
Amundsen, Paul S.