JAN H. LANDROjan.landro@bt.no Direktøren ved HF-fakultetet erkjenner at grunnfinansieringen av senterets videre drift burde vært avklart tidligere, men fakultetsledelsen ser dette som en rutinesak. Og Bjørnseth forsikrer at en avklaring vil komme i løpet av de nærmeste ukene.Sosiologiprofessor Kari Wærness, som er inne i slutten av sin toårsperiode som faglig leder for senteret, ser litt annerledes på saken.— Det som nå skjer, forteller meg at senteret ikke har så stor prestisje. Å få etablert det krevde lang kamp, og senteret er lite og sårbart. Jeg er ikke sikker på hvor mange av mine mannlige kolleger som har noen tro på det. Oftest møter de senteret med stille overbærenhet - i hvert fall så lenge det ikke koster for mye. "Liten forståelse" Wærness reagerer også på det hun opplever som liten forståelse for de ulike universitetssentrenes egenart. Mens det ofte er kurant å skaffe forskningsoppdrag innen realfag, er det stort sett fattige kvinneorganisasjoner som bruker Senter for kvinne- og kjønnsforskning, fremholder hun. Slike forskjeller bør universitetsledelsen etter hennes mening ta mer hensyn til.- Det er en formidabel oppgave å få større vekst på kvinne- og kjønnsforskning. Men det går ikke fort, sukker hun.- Er ikke dette et prioritert satsingsområde ved UiB? - Det er visst det. Så langt har det nedfelt seg i litt ekstra støtte og skjerming mot budsjettkutt i fjor. Men kommer vi dit at senterlederen må kjempe for å skaffe penger til sin egen stilling, er vi på ville veier. Hvis ikke det snart blir orden på forholdene, tar ikke jeg en ny periode. Kjønn og utvikling Kari Wærness forteller at senteret nå satser på et spesielt utdanningsprogram om kjønn og utvikling, der seks u-landsstudenter og fem norske deltar i et prosjekt som løper frem til våren 2002. Her er NORAD inne med støtte, og de er innstilt på å støtte en videreføring av programmet.- Jeg tror vi kan vinne mye faglig på dette, så jeg håper de ikke legger ned senteret, sier Wærness. - Det er bare tull å snakke om nedlegging, folk ser spøkelser ved høylys dag, fremholder fakultetsdirektør Bjørnseth. Siden senteret omfatter i hvert fall fem fakultet, må grunnfinansieringen avklares på høyere nivå. Derfor tar det litt mer tid.