Professor og overlege Sverre Langård var den første i verden som påviste sammenhengen mellom sinkkromat og lungekreft. Resultatet ble publisert i en forskningsrapport i 1973.

Langård, som er avdelingsoverlege ved Senter for yrkes— og miljømedisin ved Rikshospitalet, har gjort et inngående studium av krefttilfellene ved Waardals AS på Askøy, som produserer sinkkromat.

40 ganger høyere kreftrisiko

Langård tok for seg 133 arbeidere som var ansatt ved bedriften frem til 1973. Han har fulgt dem frem til begynnelsen av 1980-tallet.

— Resultatet viste at for dem som hadde arbeidet der lenge, var det sterkt økt risiko for lungekreft, sier Langård.

Han fant at de som hadde arbeidet ved bedriften i mer enn tre år, hadde førti ganger større risiko for å få lungekreft enn en gjennomsnittsperson.

BT skrev i august 1989 at åtte arbeidere ved Waardals AS hadde dødd av lungekreft siden begynnelsen av 1970-tallet.

Bedriften ble torsdag stengt av Arbeidstilsynet, på grunn av fare for arbeidernes liv og helse.

Langård har nå planer om å gjøre en ny oppfølgingsundersøkelse, der han også tar for seg ansatte etter 1972. Undersøkelsen vil da omfatte til sammen 450 arbeidere. Langård regner med at det vil være langt færre krefttilfeller blant nyere ansatte.

— Det ble gjort viktige forebyggende tiltak på 1970-tallet, først og fremst at produksjonen ble holdt i en lukket prosess, slik at det farlige støvet ikke lekker ut. Blant annet ble det bygget et glasshus rundt området der sekkene med sinkkromat håndteres, sier Langård.

BT sitter imidlertid på opplysninger som tyder på at tiltakene ikke har vært like effektive som Langård regner med.

«Generelt mye støv»

I en rapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT), datert 17. desember i fjor, påpekes det at det var «generelt mye støv av sinkkromat og sinkfosfat i produksjonsområdet».

Rapporten er basert på en uanmeldt inspeksjon som fant sted 17. oktober i fjor.

Også ved Arbeidstilsynets besøk torsdag ble det notert at det kreftfremkallende støvet hadde lekket ut i produksjonshallen.

To inspektører fra SFT var med for å undersøke om de kritikkverdige forholdene de påpekte i fjor var rettet opp. Så langt kom de ikke.

— Vi rakk ikke å undersøke alt. Før vi ble ferdige ble det besluttet at hele bedriften skulle stenges. Vi kunne ikke gå inn på grunn av helsefaren, sier inspektør Bjørn R. Nielsen i SFT.

— Men Waardals AS står på listen over bedrifter som skal til revisjon til høsten. Vi kommer tilbake, og da blir det en grundig kontroll, lover han.

Fabrikken i Marikoven på Askøy holdt i går fortsatt på med rengjøring og fjerning av de farlige stoffene.

— Bedriften kan ikke åpne igjen før vi har vært på ny inspeksjon. Det gjør vi når vi har fått skriftlig melding om at nivået av seksverdig krom ( den kreftfremkallende forbindelsen, red.anm. ) er under lovlig grenseverdi. Det krever full rengjøring av lager- og produksjonslokale. Målingene skal gjennomføres av bedriftshelsetjenesten eller annen sakkyndig instans, sier inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.

GRANSKET WAARDALS: Professor Sverre Langård påviste i 1973 at arbeidere som hadde vært ved Waardals mer enn tre år hadde 40 ganger høyere kreftrisiko enn normalt.<br/> FOTO: LENA PEDERSEN, SCANPIX