Dette var en av Kristin Halvorsens konklusjoner da hun møtte BT etter en times opphold i Apelthun barnehage i går formiddag.

Det var mer som SV-leder enn som finansminister hun avla lynvisitter både her og der i Bergen. Etter å ha besøkt barnehagen med åtti små og store barn var hun på visitt hos kvinnenettverket i Skatteetaten, etterpå i Robin Hood-huset i Hollendergaten — før hun utpå ettermiddagen møtte sine egne partifeller på medlemsmøte. Midt i dette heseblesende programmet troppet hun opp i rådhuset for å diskutere barnehagedekningen med fungerende byrådsleder Henning Warloe.

- Bruk midlertidige lokaler

SV-lederen var både kritisk og forsonlig på samme tid da BT ba henne kommentere byrådets innsats for at målet om full barnehagedekning skal bli innfridd.

— Er du fortsatt like oppgitt over det kommunale tempoet på dette området som du ga uttrykk for tidligere i år?

— Jeg tror at byrådet har skjerpet seg noe for å få en positiv utvikling. Men jeg vil likevel utfordre de lokale myndigheter til å gå litt utradisjonelt til verks. En effektiv løsning er å ta i bruk midlertidige lokaler. Men det er opp til kommunen selv å ta et initiativ. Det er ikke penger det står på, for fra statens side er det øremerket betydelige beløp til barnehagesatsing.

- Siste barnehage på 12 år!

— Har du merket direkte uvilje til å satse skikkelig?

— Jeg vil ikke bruke slike ord. Det er et tankekors at Apelthun barnehage, som sto ferdig for halvannet år siden, er den siste som er bygget i kommunal regi i løpet av de siste 12 årene. Det er ingen tvil om at den politiske ledelsen i Bergen lider under «forfedrenes» synder.

— Står du fast på din trussel om å trekke deg fra politikken dersom du ikke oppnår full barnehagedekning i denne perioden?

— Ingen blir kvitt meg før 2009 - uansett! Vi har fortsatt gode muligheter å nå det målet jeg har satt meg.

Urolig for renten

Kristin Halvorsen legger ikke skjul på at hun er noe nervøs for at renteutviklingen igjen kan bringe folk opp i et økonomisk uføre.

— 130.000 familier vil få betydelige økonomiske problemer hvis renten stiger 3 prosentpoeng. Det er også foruroligende at 17 prosent av de yngste boligkjøperne har lånt mer enn hundre prosent av boligens verdi, sier Halvorsen.

Med adresse til utlånskåte banker har hun følgende advarsel:

— Det er bekymringsfullt at hukommelsen er så kort. Jeg satt selv i finanskomiteen i Stortinget da mange ble rammet av gjeldskrise for rundt femten år siden. Bankene må være mer påpasselige og gi bedre råd, ikke minst til de yngre låntakerne. Selv bruker jeg alle anledninger til å oppfordre låntakerne om å ta høyde for et høyere rentenivå enn det vi nå har, sier finansministeren.

Se BTV-innslag

Mohr, Anniken C.