Jan Erik Nordrehaug brøt Helse Bergens reglement da hans egen datter ble ansatt som nær medarbeider høsten 2010.

- Vi ser alvorlig på saken, sa personal— og organisasjonsdirektør Trond Søreide da BT konfronterte ham med saken.

Nå viser det seg at ledelsen i Helse Bergen har visst om den kontroversielle ansettelsen.

Allerede høsten 2010 ble administrerende direktør Stener Kvinnsland informert i forbindelse med ansettelsen.

Kvinnsland ble nok en gang orientert av Nordrehaug i mars 2011.

Tema på ledermøte

Den siste gangen var i forbindelse med et lederseminar på Voss, hvor blant annet personalreglementet ble gjennomgått. Problemet med familiære relasjoner var en av tingene som ble tatt opp.

Jeg anmodet om at arbeidsforholdet skulle avsluttes, men fulgte det ikke opp. Adm. direktør Stener Kvinnsland

I etterkant av denne presentasjonen tok Jan Erik Nordrehaug opp spørsmålet om datterens ansettelse med Kvinnsland.

- Jeg anmodet om at arbeidsforholdet skulle avsluttes, men fulgte det ikke opp, sier Kvinnsland.

I ettertid er det oppstått en diskusjon mellom Kvinnsland og Nordrehaug om hva som faktisk ble sagt. Kvinnsland mener han var svært tydelig på at arbeidsforholdet burde avsluttes. Nordrehaug er av en annen oppfatning.

- Jeg har nok ikke vært tydelig nok, selv om jeg mente at jeg var det. Det har ført til at det styringssignalet han burde ha fått, har han ikke oppfattet. Han opplever selv at han handlet i god tro, sier Helse Bergen-sjefen.

- Du visste om familieforholdet uten å gjøre noe med det. Hvordan vil reaksjonen mot Nordrehaug reflektere det?

- Jeg skulle ha fulgt dette opp. Men Nordrehaug har et selvstendig ansvar for sitt personell og lever etter offentlighetsloven og en habilitetsparagraf. Vi må ikke snu dette på hodet, sier Stener Kvinnsland.

Han forteller at han ble svært overrasket da BT begynte å stille spørsmål om saken for to uker siden. Han trodde at saken var ute av verden for lenge siden.

- Det er viktig med denne påminnelsen. Vi må ta signalene og ha antennene på full alarm.

- Vet du om andre slike ansettelsesforhold i Helse Bergen?

- Jeg vet ikke om noe annet. Ingenting.

Han vil ikke kommentere den videre oppfølgingen av saken.

Må orientere styret

Styreleder Ranveig Frøiland i Helse Bergen ble orientert om saken for noen dager siden. Hun ble overrasket.

— Jeg tenker at når man er høyt oppe i systemet, så skal man være veldig varsom. Det skal ligge i ryggmargen at man er varsom og spør overordnede, sier Frøiland.

- Men i dette tilfellet har jo Nordrehaug orientert sin øverste sjef uten at noe skjedde. Hva tenker du om det?

— Ingenting. Det er en samtale som har foregått mellom de to, og det er bare de som vet hva som ble sagt.

Hun har bedt Kvinnsland om å rydde opp og i tillegg gi en orientering til styret på neste møte. Hun forventer at dette ikke skjer igjen.

— Det er meget uheldig at slike ting skjer. Da må det ryddes opp på en god måte, og det regner jeg med at Stener gjør, sier Frøiland.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

INHABIL: Jan Erik Nordrehaug (64) har vært øverste sjef på Hjerteavdelingen i 15 år. Høsten 2010 ble datteren ansatt som økonomimedarbeider på avdelingen hans, som strider med personalreglementet ved Helse Bergen. - I ettertid ser jeg at vi kunne ha vært nøyere med papirmøllen i dette, sier Nordrehaug.
EIRIK BREKKE (arkiv)