RANDI KVINGEDersom ikke brannsikkerheten er i orden, får huseieren en måned på seg til å rette opp feilene. Om han ikke klarer det, får han bot.— På steder der skorsteinen og ildstedet er i svært dårlig stand, får ikke beboerne bruke ovnen sin. I fjor ga vi 14 fyringsforbud, sier feiermester i Bergen brannvesen, John Iversen. 58.000 sjekkes Ordningen med at feierne sjekker brannsikkerheten kom i gang like før jul. I løpet av fire år skal 58.000 skorsteiner i Bergen sjekkes.-Vår primære oppgave er å sjekke skorsteiner og ildsted. I tillegg kontrollerer vi røykvarsler, skumapparat og rømningsveier. Den viktigste oppgaven med å føre tilsyn, er forebygging. Det er en del av den kommunale avgiften folk betaler, sier Iversen.-Målet er å kartlegge hvilke skorsteiner som trenger å feies ofte, slik at vi får brukt ressursene på en mer fornuftig måte. Noen skorsteiner bør feies hvert år, mens det holder med hvert fjerde år på andre. Det kommer an på hvor mye skorsteinen blir brukt, sier feiermesteren. Kler inn skorsteinen -Vi ser mye rart når vi er på husinspeksjoner. Den mest vanlige feilen vi finner i husene, er kledde skorsteiner. Teglsteinspiper skal ha fire frie vegger. Ved pipebrann kan det bli opptil 1000 grader i skorsteinen. Dersom pipen er kledd inn, er det vanskelig å kontrollere om det er sprekkdannelser, sier John Iversen. Han synes også mange av ildstedene er for dårlige. Faller utenfor -De nye forskriftene om brannsikkerhet gir bare pålegg om å sjekke sikkerheten i hus med skorstein. Vi holder på å utarbeide et system som skal fange opp de andre husene, sier leder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen, Johnny Breivik. Han sier disse husene bare blir sjekket dersom det har vært brann, eller huseier har bygd om. Alle nye bygg blir inspiserte.-Betyr det at en del hus aldri blir kontrollert?-Det er riktig. Vi har ingen oversikt over tilstanden i alle hus. Det er huseierne som har ansvaret for at brannsikkerheten skal være i orden, sier Breivik.-Vi opplever folk som svært positive til den nye ordningen. Alle ønsker å bo trygt. Stort sett retter de opp det som er galt, sier feiermester John Iversen. Les også: Bor i en brannfelle

SJEKKER SIKKERHETEN: Feiermester John Iversen og feierformann Rolf Helle inspiserer en ovn. Her må huseieren rette opp en rekke mangler før han kan fyre løs. FOTO: TOR HØVIK