• Mange kan ikke reglene for fritidsfiske, sier Fiskeridirektoratet.

På mandag skrev bt.no om Fredrik Bergesen (17) som fanget en kjempehavål. Det tok ikke lang tid før kommentarene kom om at torskerusen som havålen ble fanget i, var ulovlig. Torskeruse kan ikke brukes langs kysten på Vestlandet før 1. oktober.

— Det var vi ikke klar over, sier Fredrik.

Og Fredrik er ikke den eneste som har fisket ulovlig i god tro. I år er det nemlig en hel del nye regler og lover å forholde seg til for fritidsfiskerne.

(Se video av monster-havålen over)

— Vi prøver å gå bredt ut for å informere, og vi har all informasjonen tilgjengelig på nettsidene våre, men jeg tror nok at det dessverre ikke er alle som er oppdatert på reglene for fritidsfiske, sier direktør for ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet, Aksel Reidar Eikemo.

Minstemål på fisk

— Det som er viktig, og som er en ny regel som mange ikke har fått med seg, er at vi har fått en ny havressurslov, sier Eikemo.

— På bakgrunn av at det ikke står så bra til med de lokale fiskebestandene på Vestlandet, har vi for første gang introdusert minstemål på fritidsfiske.

Se vårt kart over fiskeplasser i Hordaland!

De nye reglene trådte i kraft 1. januar i år.

Eikemo trekker frem noen arter som spesielt viktige. Om de er levedyktige og under minstemål, må de hives på sjøen igjen:

Hyse (minst 31 centimeter)

Torsk (minst 40 centimeter)

Breiflabb (minst 60 centimeter)

Kveite (minst 80 centimeter)

Det er ikke noe minstemål på makrell og pale. Lange, lyr og steinbit er også unntatt. Les hele minstemålstabellen her .

— Og i fjor ble det totalforbud mot å fiske ål, legger Eikemo til.

Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskere som får mye småfisk til å fiske med økt krokstørrelse eller større maskevidde i garnet.

Ruser forbudt før oktober

Ola nordmann kan fiske med garn opptil 210 meter og med opptil 300 angler i linefiske. Her er flere regler for garn.

— Det er forbudt å fiske med torskeruse før 1. oktober. Etter det kan du ha den ute for å fiske torsk, men får du hummer i rusen må du slippe den ut igjen, sier Eikemo.

Åleruse er tillatt for å fiske av leppefisk til oppdrettsnæringen, men er forbudt for fritidsfiskere, og er også forbudt å bruke til hummerfiske.

Teiner må ha to utganger

Ruseforbudet er ikke det eneste tiltaket for å redde hummerbestanden langs kysten.

— Når det gjelder krabbefiske kan man maks sette ut 20 teiner om sommeren.

— Det må være fluktåpning på 80 millimeter, og det må være to åpninger, en på hver side ned mot bunnen, sier Eikemo.

Teinen, som alt annet fiskeutstyr, skal også være merket med navn og adresse. Minstemålet på krabben er 13 centimeter.

Hummer kan man bare fiske etter om høsten, og med maks ti hummertegner. Hummer med rogn er fredet.

Regler for utenlandske turister

Utenlandske statsborgere er velkomne til å fiske gratis i sjøen i Norge, dersom en etterlever en del regler. Les alle her.

Utenlandske turister kan kun bruke håndholdt redskap ved fiske i sjøen. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner og lignende.

— Det er lov å ta med seg 15 kilo fisk og én (hel) troféfisk ut av landet. Ferskvannsfisk som laks, ørret og røye er unntatt fra 15 kilos-regelen.

Sett deg inn i regelverket

— Vi er i en fase nå hvor vi driver og informerer. Kystvakten har i sommer et seiloppsyn som påser og følger med på at folk håndhever reglene, sier Eikemo.

— Her snakker vi først og fremst om moral, og vi ber om medspill fra dem som driver med fritidsfiske sånn at vi i fremtiden kan få en bedre lokal bestand enn vi har mange steder nå.

Fiskeridirektoratet opplyser på nettsidene sine at alle som driver fritidsfiske plikter å sette seg inn i regelverket som gjelder.

De sender også ut et gratis hefte, kalt «kysten er din», som handler om fiske, fangst og ferdsel langs kysten. Det kan du få ved å ta kontakt på info@fiskeridir.no, eller laste ned her.

Synes du det er god nok informasjon om reglene for fritidsfiske? Si din mening i kommentarfeltet under boksene: