I perioden fra 2003 til 2005 var mannen i en lederstilling i "Cafedrift Kong Oscarsgate 10 AS", også kjent som Vågen Fetevare.

Samtidig i denne perioden burde selskapet blitt registrert i avgiftsmanntallet ved Hordaland fylkesskattekontor, men dette skjedde aldri. Dermed ble det heller ikke betalt moms, og Tingretten har regnet seg frem til at hele 800.000 kroner er unndratt.

Vegring mot post

Mannen forklarte i Bergen Tingrett at han har vegring mot papirarbeid og mot å åpne post, og at det dermed ikke gikk opp for ham før etter en tid at selskapet faktisk ikke var registrert.

Da han skjønte at selskapet ikke var registrert, sa mannen at han var redd for å få et stort pengekrav som kunne føre til konkurs for selskapet. Han forklarte i tingretten at han heller ville bedre omsetningen i selskapet slik at han kunne gjøre opp for seg.

Må betale tilbake

Tingretten lot seg ikke overbevise av mannens forklaring, og påpekte blant annet at han ikke leverte inn omsetningsoppgaver eller betalte moms på tross av at han trodde selskapet var registrert.

Cafedrift Kong Oscarsgate 10 AS leverte heller aldri årsregnskap for 2004.

Mannen er nå dømt til fengsel i seks måneder, samt å betale de 800.000 unndratte momskronene til Hordaland fylkesskattekontor.

MOMSFUSK: Den tidligere lederen ved Vågen Fetevare er nå dømt i Bergen Tingrett.