Retten mener beløpet er så høyt at det må reageres strengt med ubetinget fengsel.

Unndragelsene skjedde over en periode på ett og et halvt år i to bedrifter i en kommune utenfor Bergen.

Mannen i 40-årene unnlot også å føre regnskap i de to selskapene over en lang periode, og er derfor også dømt for brudd på regnskapsloven.

Ifølge forretningsmannen hadde han tenkt å utbetale pengene til Fylkesskattesjefen senere, men på grunn av økonomiske problemer i selskapene ble de brukt til å dekke avgifter og andre driftsutgifter.

I formildende retning påpeker Nordhordland tingrett blant annet at mannen er idømt konkurskarantene, og at han står i fare for å gå personlig konkurs.

På grunn av hans økonomiske problemer slipper han å betale saksomkostningene, slik rettspraksis er i slike saker.