KARI PEDERSEN

GIDSKE STARK (foto)

I Neumanns gate 1 hersker lattermildt kaos. I døren inn til sjette etasje står informasjonsrådgiver Ragnhild Øverland Arnesen og betrakter bergene av brune kartonger som fyller korridoren.

I høstens store kommunale slager: vi flytter, er turen kommet til kommunalavdeling helse og omsorg.

— På tide, sier informasjonskonsulenten og flirer: - Det er jo nesten et år siden sist!

Med jevne mellomrom har hun stablet papirer og ringpermer, potteplanter og bilder i kartonger. Og flyttet. Fra rådhuset til Neumanns gate. Opp og ned. I dag bærer det tilbake til rådhuset.

Andre må nesten rives opp med røttene. Tove Skare Hansen har husert på Engen i 25 år i ulike etasjer.

— Ikke noe å skrive om, sier hun og flytter med et smil.

Dessuten, i dag er Tove Skare Hansen den særlig utpekte. Om bare noen minutter skal hun bistå byråd Trude Drevland i å buksere hennes høyt private kontorrekvisitter på en tralle tvers gjennom sentrum og inn på det ventende hjørnekontoret i rådhusets fjerde etasje.

«Beste tid vi har hatt»

Men først skal det synges.

Den som rydder skal finne. Bakerst i en bokhylle har noen funnet «Sangen om oss».

Et provisorisk kor stiller seg opp bak kartonghaugene og avleverer med kraft og fylde selveste Neumannsgatesangen. Her er kvinnfolk og karer som kan mer enn å balansere budsjetter!

Vi er stolte av oss selv i Neumanns gate vil du prøve en dyst så kom an - Det finn's ingen saksbehandlere på kloden som kan ordne opp med saker slik som oss Og hvis tidene blir grå så kan du sikkert tenke på at årene vi fikk i Neumanns gate er den beste tid vi har hatt i vårt liiiiiiiiiiiiiiv !

Flytting til 13 millioner

Byrådsleder Monica Mæland har karakterisert 2004 som unntaksåret.

Lyseslukking og kutt til tross, har byrådet vedtatt en voldsom rokering av hele sentraladministrasjonen. Bortimot 400 mennesker skal eller har skiftet kontor. De har pakket, flyttet og pakket ut igjen. Tusenvis av arbeidsdager er gått i flyttesluket.

Målet er å samle de fem byrådene og deres politiske sekretariater i selve Rådhuset. Pluss plassere flest mulig avdelinger i kommunalt eide fremfor leide lokaler.

I oktober stilte RVs Torstein Dahle spørsmål i bystyret om prisen på flyttingen. Oversikten som kom fra finansbyråden viste en sluttsum på 12,9 millioner kroner.

Noen millioner mer enn byrådet sparte på å slå av gatelysene.

Største utgiftsposten, tett oppunder ti millioner, er knyttet til flytting av byggesaksavdeling fra andre etasje i rådhuset til Allehelgens gate 4. Der skal byggesakene godkjennes over disk. I splitter nyoppussete lokaler som er arvet etter vann- og avløp.

Flyttingen har muligens påført Trude Drevland en ripe i lakken. Midt i ståheien rundt de pågående innstrammingene på byens syke- og aldershjem, påpekte Fagforbundet at byrådsavdelingen spanderte 700.000 kroner på nye kontorer, mens pleiende hender blir gjort overtallige.

Kryssende på grønt lys i Christies gate gjentar Trude Drevland forklaringen hun har gitt til kritikere:

— 700.000 dekker flytteutgiftene til begge avdelingene i Neumannsgate, både pleie- og omsorg og oppvekst. Til sammen 67 medarbeidere. Kontorene vi skulle inn i var dessuten rene katakombene, urørt siden 72 og mange av dem brukt til arkiver.

- Bedre for meg

Så forserer hun og makker Tove den siste fortauskanten. For enden av gaten tårner målet seg 14 etasjer til værs.

I fjerde etasje henger en fargerik Weidemann og ønsker velkommen. Trude Drevland plukket ut akkurat det bildet fordi det så elegant matcher de Høyre-blå stolene rundt møtebordet hennes.

Byråden står i døråpningen og betrakter avdelingens nye omgivelser.

— Blir det bedre for deg dette?

— For meg blir det bedre, sier hun. Så legger hun til, med nordnorsk patos og inderlighet: - Utrolig hva byråkrater finner seg i. I avdelingen er det nok delte følelser rundt denne flyttingen, men ikke en har gitt uttrykk for det. Lojalt og humørfylt har folk flyttet og styrt. Slik de lojalt skifter byråd og politisk retning. Skryter byråden.

TRANGT: Kommunens budsjett er kanskje trangt, men heisen i Neumanns gate er trangere.
OMSORGSKORET: Ikke bare kan de alt om sykehjemsutbygginger og kjøkkenreform. Byrådsavdeling pleie og omsorg synger både rent og kraftfullt. Fra venstre: Trude Drevland, Ingrid Sampson, Magne Ervik, Finn Strand og Bernt Tungodden.
BILLIGTEPPE: Pynteteppe på plass. - Billigteppe fra IKEA, understreker byråden som fredag formiddag holder åpent kontor. Da skal folk med selvsyn få se at her rår nøkternheten.
UNDERVEIS: I trallen ligger alt det Trude Drevland ikke våger overlate til flyttefolkene: Glass, kunst, medbrakte gardiner og minner. Tove Skare Hansen bistår sjefen på turen fra Neumanns gate til rådhuset.