Fordi det er færre kvinner enn menn i vitenskapelige stillinger, blir kvinnene belastet med mye administrativt arbeid.

– Vi har fått signaler fra kvinner som føler at deres deltakelse i råd og utvalg går ut over tiden de har til å forske, sier universitetsdirektør Sverre Spildo.